Co w drzewach piszczy

Zgłoś jemiołę!

Zgłoś jemiołę!

Jak wiemy, nasze miasto nie ma inwentaryzacji drzew i nie zna ich stanu, dlatego też wszelkie bieżące prace pielęgnacyjne są wykonywane ad hoc, najczęściej w wyniku zgłoszenia. Jemioły – półpasożytnicze zimozielone rośliny wrastające w nasze drzewa – plenią się więc latami. Wystarczy jedno drzewo w okolicy, by ptaki rozniosły lepkie nasiona jemioły na setki innych drzew. Tak stało się np. w okolicy parku Staszica – wokół dwóch drzew przy ul. Uniwersyteckiej mamy już plagę. Najbardziej narażone są drzewa przyuliczne, rosnące w bardzo trudnych warunkach – zanieczyszczeń, soli, okrawanych brył korzeniowych w zagęszczonej glebie. Ale i drzewa na podwórkach, skwerach wołają o pomoc.

Postanowiliśmy jako Społeczni Opiekunowie Drzew pokazać z Waszą pomocą władzom miejskim skalę problemu i skutki zaniechań. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o przesyłanie nam lokalizacji i zdjęć konkretnych drzew przerośniętych jemiołami. Jeśli potraficie – wskażcie numer działki na mapie Intersitu (w warstwie „Intersit” trzeba zaptaszkować „działki”).

Mamy na to czas do momentu rozwinięcia przez drzewa liści – stąd termin do końca kwietnia.

Zinwentaryzujemy te drzewa i opiszemy ich stan. Opublikujemy ich zdjęcia na blogu. Zweryfikujemy, kto odpowiada za ich stan. Drzewa z terenów miejskich zgłosimy zbiorczo z wnioskiem o przeprowadzenie fachowych prac pielęgnacyjnych we właściwym terminie. Drzewa należące do spółdzielni zgłosimy ich zarządom. Załączymy wskazówki, jak należy usuwać jemioły i wzmacniać drzewo po takim zabiegu. I będziemy pilnować, by usuwanie jemioły pomogło, a nie szkodziło drzewom.

Udostępniajcie post i puszczajcie w świat grafikę, niech zgłoszeń będzie naprawdę dużo.

Zadbajmy wspólnie o łódzkie drzewa!

Piszcie na adres dyzury@mapadrzewlodzi.pl