Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Jak pozbywamy się drzew. 2

Kilka tygodni temu opisywałam historię działki i okoliczności znikania od 2005 r.drzew przy ul. Biegunowej/Spadochroniarzy. Niedawno zgłoszono mi kolejne wycięte drzewa z prośbą o sprawdzenie legalności wycinki. Obecnie funkcjonuje tam Osiedle na Zdrowiu, realizowane przez warszawską firmę WAN. Obiecałam interwencję w tej sprawie. Skontaktowałam się z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa UMŁ z prośbą o zachęcenie Straży Miejskiej do sprawdzenia w terenie zasadności zgłoszenia. Złożyłam też wniosek o dostęp do informacji publicznej, dotyczący wydanych zezwoleń na usunięcie drzew w tym kwartale.

Układ działek – fot. Intersit Łódź

Wszystkie wydane zezwolenia na usunięcie drzew dotyczyły tylko działki 1/44 i wynikały z przekazanych projektów zagospodarowania terenu dot. zamierzeń inwestycyjnych tj. lokalizacji parkingu (zero zaskoczenia), transformatora, mieszkaniówki i budynku usługowego. Pytanie oczywiście, czy tych zamierzeń nie można było ulokować w miejscu bez drzew – ale takich analiz łódzki WUiA wg mojej wiedzy nie wykonuje na etapie określania warunków dwz. Jak pisałam, plan w części dotyczącej tej działki został uchylony, więc jego przeznaczenie ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Dla tego terenu zostały wydane od 2015 r. zezwolenia na usunięcie 75 drzew (skan 1, skan 2):

  • w 2017 – na wycięcie 4 drzew (dębów o obwodach 129 i 99 cm oraz wiązów o obwodach 90 i 118 cm); decyzja już nie obowiązuje,
  • w 2021 – PGE na wycięcie 7 drzew (2 topól czarnych, 4 klonów zwyczajnych i 1 dębu szypułkowego, kolidujących z budową transformatora lub ze względu na stan)
  • w 2022 – zezwolenie na usunięcie 1 drzewa (robinii akacjowej o obwodzie 85 cm kolidującej z zaplanowanymi miejscami postojowymi); decyzja już nie obowiązuje.
  • w 2022 inwestor wycofał się też z wycinki 1 dębu szypułkowego, ale wystąpił o zezwolenie na usunięcie w jego miejsce klonu, na co
  • W maju 2022 z terminem realizacji do końca kwietnia 2023 – na wycięcie 58 drzew (!) kolidujących z zamierzeniem budowlanym z wydanym pozwoleniem na budowę. Były to 33 klony zwyczajne, 1 klon jesionolistny, 1 klon jawor, 2 dęby szypułkowe, 10 modrzewi, 2 robinie, 8 topól kanadyjskich, 1 jesion pensylwański. Należy zaznaczyć, ze inwestor wnioskował o sunięcie 61 drzew.
  • w grudniu 2022 z terminem realizacji 31 grudnia 2023 na usunięcie 5 drzew (5 wiązów szypułkowych zagrażających bezpieczeństwu – w oględzinach była jeszcze 1 brzoza – o jej losach nic nie wiadomo) – drzewa znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych miejsc postojowych i dróg wewnętrznych. Uwaga! Wspólnota wnioskowała o usunięcie 30 (!) drzew. Ciekawostka – nasadzenia zamienne to głównie drzewa iglaste – liście nie będą leciały na karoserie.

Wygląda więc na to, że obecnie usunięcie drzew nastąpiło legalnie.

„Przygotowywanie” terenów na sprzedaż pod zabudowę trwa czasem latami. Z reguły wiąże się z czyszczeniem działek z drzew. Podobno podnosi to wartość nieruchomości. Raz odbywa się to legalnie, innym razem można mieć co do tego wątpliwości. Czasem robią to złodzieje drzew.

Inwestycja Osiedle na Zdrowiu miała zakończyć się w 2022 roku. Możemy być pewni, że na działce 1/44 będzie jednak wzrastała presja na „uporządkowanie” i zagospodarowanie, prawdopodobnie pojawią się też kolejne nowe budynki. Każda inwestycja budowlana ma negatywny wpływ na otoczenie przyrodnicze w trakcie budowy i użytkowania, dlatego plany miejscowe powinny chronić skutecznie tereny wartościowe przyrodniczo przed zabudową.

Przyjmując szacunki z Komisji Planu Przestrzennego z 2015 roku, koszt przyrodniczy doprowadzenia do zabudowania tego fragmentu poligonu na Brusie może liczyć nawet kilka tysięcy drzew. Prawdziwej liczby nie poznamy, możemy tylko szacować.

Znacie inne przykłady znikania drzew z lasów? dyzury@mapadrzewlodzi.pl

Zachęcam też do subskrybcji naszego newslettera.