Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Co z drzewami przy Lublinku?

Fot. Straż Ochrony Przyrody

Dziś będzie dużo o planowaniu przestrzennym – tekst dla wytrwałych! W ostatnich tygodniach osiedla położone wokół lotniska im. Reymonta zostały postawione na nogi dużą wycinką drzew na prywatnej działce – wycinka prawdopodobnie jest związana z planami utworzenia obok osiedla strefy gospodarczej – ale trzeba to sprawdzić. Przy tej okazji społeczność osiedla zorientowała się o planowanym obok nich hubie logistycznym i strefie działalności gospodarczej. W obecnej kadencji faktycznie padły zapowiedzi o planach sprzedaży lotniska, o sporym zainteresowaniu ze strony potencjalnych inwestorów. Dlatego też zbiorcze przystąpienie do opracowania planów miejscowych dla okolic portu lotniczego jest przez okoliczną społeczność wiązane z tymi planami – jako podniesienie atrakcyjności inwestowania w hub logistyczny. I z pewnością tak jest.

Tu trwa wycinka drzew – fot. Intersit

Dla mniej wytrwałych – odpowiedź na pytanie co zrobiłam w tej sprawie Poza oczywiście poparciem petycji i jej promowaniem):

  • skontaktowałam się ze Strażą Ochrony Przyrody i działamy już wspólnie
  • wystąpiłam z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej ws. legalności i podstaw prowadzonej wycinki na terenie prywatnego lasu obok lotniska (działka nr P35-198/5) oraz o ew. kontrolę
  • uzyskałam opinię o wartości przyrodniczej terenu, będącego przedmiotem protestu mieszkanek i mieszkańców
  • wezmę udział w spotkaniu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
  • przygotowuję uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego dla cennych przyrodniczo obszarów przy lotnisku.

A teraz o planowaniu

Ze Studium wynika, że ochroną przyrodniczą lub ochroną przed zabudową będzie objęte sporo z powierzchni poszczególnych przystąpień (białe obszary z literą O, w tym zakreskowane ukośnie, jasnozielone RW, ciemnozielone L). Jasnofioletowo oznaczono strefy aktywności gospodarczej. Poziomo zakreskowany jest teren lotniska. Obszary aktywności gospodarczej są jednak zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie miejsc wartościowych przyrodniczo i zabudowy mieszkaniowej, co ma prawo budzić obawy mieszkających tam osób. To bardzo wrażliwy obszar i jego planowanie wymaga orgomnej rozwagi. Dlatego rozumiemy zbieranie podpisów pod petycją papierową, a za moment online.

Fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna

Jakie mpzp już są?

28. Lublinek, data podjęcia 2002-02-20, numer uchwały LXXIV/1746/02 – aktywność gospodarcza i transport

80. Ikara, Sanitariuszek, data podjęcia 2015-12-09, numer uchwały XXI/485/15 aktywność gospodarcza

144. Gilette, Maratońska, Nowy Józefów, data podjęcia 2021-07-07, numer uchwały XLV/1427/21aktywność gospodarcza

145. Teren Lasu Lublinek, położony w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara, data podjęcia 2021-07-07, numer uchwały XLV/1426/21 – plan ochronny

146. Teren Lasu Lublinek, Plocka, Zamiejska i Spartańska, data podjęcia 2021-07-07, numer uchwały XLV/1425/21 -plan ochronny

169. Pienista, data podjęcia 2022-10-12, numer uchwały LXVII/1971/22, numer druku 342/2021 – plan ochronny zieleni naturalnej

Jak wyglądają uzasadnienia do przystąpień do mpzp?

fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna

Rada Miejska w Łodzi nie stosuje zasady, że uzasadnienie do uchwały o rozpoczęciu prac nad planem jest częścią uchwały. Dlatego też mieszkanki i mieszkańcy nie mogą szybko sprawdzić, jaki jest cel planu. Studium jako dokument o dużej ogólności nie daje możliwości zorientowania się, czy każda z działek będzie w całości przeznaczona na działalność gospodarczą i na jakich zasadach, wola rady miejskiej może być doprecyzowana w uzasadnieniu uchwały. Uzasadnienie uchwały jest więc dodatkową, ważną informacją. poniżej linki do uchwał i do projektów uchwał z uzasadnieniami.

231. Rejon rzeki Ner, Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi, data podjęcia 2018-06-14, numer uchwały  LXXII/1939/18, numer druku projektu 192/2018 – projekt ochronny doliny rzecznej

284. Dolina rzeki Jasień, Lazurowa, Prądzyńskiego, data podjęcia 2022-01-19, numer uchwały LIV/1634/22, numer druku projektu 337/2021 – plan ochronny doliny rzeczki Jasień

285. Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, data podjęcia 2022-01-19, numer uchwały LIV/1635/22, numer druku projektu 388/2021 – ma charakter transportowo-gospodarczy

286. Sołtyka, Pienista, Laskowicka, data podjęcia 2022-01-19, numer uchwały LIV/1636/22, numer druku 339/2021 – przeznacza teren głównie na cele aktywności gospodarczej, plan najbardziej konflitogenny!

287. Doliny rzek Jasienia i Olechówki, Dubois, Polarna, Prądzyńskiego, Czachary, Świętojańska Reymonta, data podjęcia 2022-01-19, numer uchwały LIV/1637/22, numer druku projektu 340/2021 – charakter ochronny fr. rzeki Jasień

288. Dolina rzeki Ner, Sanitariuszek, Łaskowice, data podjęcia 2022-01-19, numer uchwały LIV/1638/22, numer druku projektu 241/2021 – charakter ochronny dla fr. rzeki Ner

329. Sanitariuszek, droga ekspresowa S-14,  zachodnia granica miasta, data podjęcia 2022-12-21, numer uchwały LXX/2097/22, numer druku projektu 300/2022 – charakter ochronny.

Z przeglądu planów obowiązujących i opracowywanych wynika, że władze miejskie usiłują na tym obszarze pogodzić ogień i wodę, łagodząc konflikt za pomocą stref buforowych zieleni i stref ochrony koryt rzecznych. Od tego, jak szeroka będzie ochrona rzek i zadrzewień będzie zależała jakość życia osób tam mieszkających – a przypomnijmy, zmagają się one już z odorami z Gminnej Oczyszczalni Ścieków, sortowni odpadów i z zanieczyszczeniami transportowymi.

Planowanie przestrzenne to zawsze próba sił. Społeczni Opiekunowie Drzew stoją zawsze po stronie ochrony terenów zadrzewionych, naturalnych i jakości życia. Dlatego z rozwagą będziemy uczestniczyć w procedurze planistycznej.