Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Zgłoś jemiołę – jesteście wielcy!

Od 8 marca zbieramy zgłoszenia drzew opanowanych przez jemioły, by je zinwentaryzować i zgłosić do prawidłowej pielęgnacji. Muszę przyznać, że odzew jest znakomity – na tyle, że co jakiś czas zatyka nam się skrzynka od zdjęć zaniedbanych drzew. Dlatego prośba do Was – wysyłajcie zdjęcia jako linki lub załączniki, to mniej obciąża skrzynkę 🙂 Doceniam próby opisywania drzew przy zdjęciach w tekście, to ważne, by dało się je zidentyfikować, ale proponuję, by robić opis na zasadzie „topola biała, za przystankiem przy ulicy Tatrzańskiej od zachodu – zdjęcie nr 1” plus załącznik z numerem 1 w opisie. Albo lokalizacja drzewa w nazwie pliku. Jeśli nie możecie tak robić, oczywiście, jakoś sobie poradzę 🙂

Mam już naprawdę dużo zgłoszeń z różnych miejsc miasta – parków, ulic, przyblokowych skwerków. Ciekawym pomysłem jest robienie zdjęć drzew z okien tramwaju – podsuwam 🙂 Niestety okazuje się, że ani zarządcy dróg, ani Zarząd Zieleni Miejskiej, ani spółdzielnie nie dbają o drzewa. Już tak krótki czas pokazuje, jak ważne jest usuwanie jemioły na bieżąco, by się nie rozprzestrzeniała. Są miejsca, jak ulica Tatrzańska, gdzie ogromna ilość opanowanych jemiołą drzew wskazuje na konieczność zadbania już o nowe nasadzenia pomiędzy osłabionym starodrzewem…

Mam jednak do Was prośbę – rozsyłajcie informacje o akcji znajomym. Im nas więcej, tym łatwiej przekonamy urząd, że problem jest i że jest to problem także samorządu. Dla ułatwienia załączam grafikę akcji do rozsyłania.

Z jakich ulic są zgłoszenia

Bazarowa, fr. Piłsudskiego w okolicy Niciarnianej i fr. Zachodniej, fr. Srebrzyńskiej i Zgierskiej, Skarbowa, Jaracza, Uniwersytecka, Wierzbowa, Kamińskiego, Tatrzańska, Zbocze i Stoki, Jarzynowa, Wolborska i Maizela, Długosza, Ossowskiego, Lorentza, Kominiarska, Drewnowska, fr. Okopowej przy nr 103, parki: Baden Powella, na Zdrowiu, Helenowski, Staszica, nad Jasieniem.

To już są setki drzew. Tylko wspólną presją zdołamy skłonić urząd do poświęcenia uwagi i pieniędzy na zadbanie o stare drzewa na miejskich terenach i do upomnienia się o odpowiednie zadbanie o drzewa na terenach innych właścicieli. O tym drugim obowiązku, mam wrażenie, okrojony z pracowników urząd w ogóle zapomina. A przecież wolno mu nawet w ramach programu ochrony przyrody dbać o drzewa na cudzych terenach.

Dz.U.2023.0.40 t.j. – Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Art. 7. Zadania własne gminy:

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; […] 12) zieleni gminnej i zadrzewień;

Chcecie zgłosić drzewa ze swojej ulicy? Piszcie dyzury@mapadrzewlodzi.pl

By śledzić, które drzewa zostały już zgłoszone, zapraszam do newslettera.