Dobre praktyki/złe uczynki, Z dyżurów

Plaża na Plażowej :(

Otrzymałam jakiś czas temu zgłoszenie o wycięciu starych drzew na ul. Plażowej. Obecnie jest to jedna z działek o charakterze willowym i w takim otoczeniu, ale mpzp przewiduje dla niej inną funkcję – co ma znaczenie dla oceny sytuacji.

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem podstawowym na tereny „zieleni urządzonej i zabudowy usługowej w postaci zabudowy hotelowej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym jako sieci i urządzenia infrastruktury technicznej”. Jest oczywiste, że są to cele komercyjne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chyba, że właściciele wycięli drzewa by urządzić w ich miejsce… teren zieleni albo nie inwestować. Drzewa nie były chronione planem miejscowym mimo tego, że kluczowym walorem okolicy jest starodrzew.

Fot. Intersit Łódź

Z fotografii wynika, , że były to drzewa dorodne, co potwierdzają oględziny – obwód pnia największego z nich wynosił 320 cm, najmniejszego 180 cm. Można mieć wątpliwości, czy pokazane w dokumentacji pochylenie albo jemioła w koronie były na tyle silne, że kwalifikowały drzewa do usunięcia. Wysoko wyniesione korony to najprawdopodobniej efekt podkrzesywania znanego z łódzkich ulic i powodującego powstawanie wysokiego „żagla”. Dodatkowym nieszczęściem tych drzew był gatunek – topola – i to, że urosły na atrakcyjnym inwestycyjnie terenie w Polsce.

Lex Szyszko bowiem daje możliwość sprzeciwu tylko, gdy jest spełniona któraś z przesłanek:

 • lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • na terenie przeznaczonym w mpzp na zieleń lub chronionym innymi zapisami mpzp
 • na terenie objętym formami ochrony przyrody
 • spełnienia przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego

Natomiast zobowiązuje do sprzeciwu, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie – czyli gdy nie ma podstaw do korzystania z lex Szyszko, gdy zgłoszenie złożył podmiot prowadzący działalność gospodarczą albo usunięcie drzewa jest wykonywane w celu związanym z działalnością gospodarczą.

Fot. osoby zgłaszającej wycinkę

Właściciel nieruchomości mimo ewidentnie komercyjnego charakteru zagospodarowania dla działki skorzystał z lex Szyszko – to kolejny przykład dewastującego wpływu tej ustawy na przyrodę i kolejny bezradności organów wydających decyzje administracyjne dotyczące drzew. Kierują się one oświadczeniem właściciela terenu, a nie przeznaczeniem terenu wg mpzp czyli tym, co tak naprawdę może powstać na tej działce po wycięciu drzew. Weryfikacja celu wycinki następuje po usunięciu drzew, a sankcją są tylko opłaty jeśli w ciągu 5 lat okaże się, że usunięcie drzew było związane z działalnością gospodarczą. Tyle, że drzew już nie ma…

Mam wątpliwości, czy postępowanie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa było w tym przypadku prawidłowe. Rozsądek podpowiada, że organ powinien dochować staranności i wezwać do wykazania, że usunięcie drzew nie wynika z komercyjnego zagospodarowania mimo takiej funkcji w mpzp, sprawdzić, czy dla terenu nie są procedowane decyzje budowlane. Gdyby tak było, właściciel nieruchomości musiałby występować o zezwolenie – a wtedy ważny byłby stan drzew i uzasadnienie ich wycięcia. W dokumentacji zdjęciowej brakuje też zdjęć uszkodzeń i chorób drzew – w przypadku lex Szyszko nie ma to co prawda znaczenia dla decyzji o usunięciu drzewa, jak wyżej pisałam. Ale warto sprawdzić, czy oględziny były prawidłowo przeprowadzone choćby pod kątem pilnowania się przez pracowników urzędu i dla zapewnienia rzetelnej, pełnej informacji publicznej.

Sprawę będę konsultowała z prawnikiem. W tego typu sprawach można złożyć do Rady Miejskiej w Łodzi skargę na działania prezydenta miasta (w jego imieniu są wydawane decyzje przez WOŚiR), polegające na niedopełnieniu obowiązku wezwania do wykazania, że usunięcie drzew nie ma związku z jedynym możliwym zagospodarowaniem terenu. Oczywiście kształt przepisów może mieć na to wpływ, ponieważ wydział ma skrócony czas na oględziny i decyzję, czy stosuje prawo do sprzeciwu.

Zgłaszajcie przypadki usunięcia drzew, które budzą Wasze wątpliwości – dyzury@mapadrzewlodzi.pl Zachęcam do subskrypcji newslettera z bieżącymi informacjami o nie tylko łódzkich drzewach.

3 przemyślenia nt. „Plaża na Plażowej :(”

 1. raw drzewa mówi:

  Wspaniały blog o drzewach, wszystkich pasjonatów arborystyki i leśnej pasjii zapraszam również do siebie na https://rawpoland.com

  1. admin mówi:

   Dziękuję za zaproszenie – śledzę Pani/Pana stronę 🙂

 2. raw drzewa mówi:

  Wspaniały blog o drzewach, wszystkich pasjonatów arborystyki i leśnej pasji zapraszam również na stronę https://rawpoland.com

Możliwość komentowania jest wyłączona.