Co w drzewach piszczy

Protestujący z Harcerskiej wygrali

Kilka lat temu władze miasta sprzedały w 2019 r. budynek i teren zlikwidowanej szkoły przy ul. Harcerskiej firmie JHM Development. Bez planu miejscowego, bez opinii rady osiedla, za to z kilkudziesięcioma drzewami, w tym lipami drobnolistnymi. Mieszkańcy oprotestowali wyburzenie budynku szkolnego i plany zabudowania działki o powierzchni ponad 8 tys. m2 zabudową wielorodzinną dużej intensywności – kilkukrotnie wyższej niż w przypadku sąsiednich budynków. Obawiali się znacznego zwiększenia ruchu na spokojnej, kameralnej uliczce i konieczności jej rozbudowy oraz likwidacji cieszących oczy nawet 100-letnich drzew przy ulicach, które musiałyby być przebudowane dla inwestycji deweloperskiej i na sprzedanej działce. Wsparli ich w tym społecznicy i radni rady miejskiej z osiedla. Prezydent zdecydowała bowiem w drugim przetargu o rezygnacji z warunku zachowania drzew na działce. Przebudowę drogi negatywnie zaopiniował Wojewódzki konserwator zabytków, ale także początkowo… Zarząd Dróg i Transportu. Mimo to wydano decyzję o warunkach zabudowy.

Grafika ze strony protestującychhttps://www.facebook.com/106195308433351/photos/a.112730331113182/120766383642910/

Protestujący walczyli i wygrali. Wojewódzki Konserwator Zabytków objął osiedle wpisem do ewidencji. A teraz, 7 czerwca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Łodzi, podtrzymaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i zdecydował, że postępowanie budowlane musi być poprowadzone od nowa, tym razem bez pominięcia udziału konserwatora zabytków. Daje to szanse na „ucywilizowanie” inwestycji i, być może ocalenie części drzew na działce i w pasie ul. Harcerskiej oraz Liebelta. Gratuluję obrońcom drzew!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *