Jak ratować drzewo, Z dyżurów

Kilka drzew to też skarb

Widok od parku (fot. Google Maps, aut. Radosław Żydowicz)

Na ostatnim dyżurze gościłam dwie przemiłe panie, zaniepokojone sytuacją na placu budowy po sąsiedzku i możliwymi skutkami prowadzonej inwestycji dla drzew w pasie planowanej ul. Pancernej. Zawsze lepiej dmuchać na zimne, niż płakać nad rozlanym mlekiem.

fot. Intersit Łódź

Na działce B27-27/1 trwa w pełni legalna budowa 3-kondygnacyjnych bloków, a zaplecze budowy znalazło się częściowo na działce 28/1, co oczywiście spowodowało przycinki drzew. Obie działki są prywatne. Dziwi trochę, że posiadacz działki udostępnił ją ekipie i pozwolił przyciąć m. im. piękny modrzew, ale nie jest to niemożliwe. Teren jest wg mpzp przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, być może i tam za moment staną bloki zwane apartamentowcami?

Czasem warto to jednak sprawdzić, bo zdarzają się różne sytuacje. Jak takim przypadku ustalić, czy zajęcie terenu przez ekipę odbywa się za wiedzą i zgodą właściciela sąsiedniej działki, a nie macie do niego kontaktu? Jedynym sposobem jest zgłoszenie policji swoich wątpliwości – złożyć pisemne doniesienie „zgłaszam podejrzenie zajęcia cudzej nieruchomości i uszkodzenie cudzego mienia w postaci drzew na cel budowlany”. Policjanci powinni sprawdzić, czy wykonawca ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niestety bieżący dostęp do informacji w Polsce i w Łodzi jest w dużej mierze fikcją i pozostaje nam wtedy często zwrócenie się do służb. Np. numery ksiąg wieczystych są ukryte, a bez numeru nie macie szans (nie będąc geodetami) dotrzeć do danych właściciela.

Za fundamentami mocno przycięty modrzew. Fot. osoby zgłaszającej

Gdyby drzewa na tej „sąsiedniej” działce były wycinane, można też dowiedzieć się tego nieco okrężną drogą – pytając Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, czy właściciel występował o zezwolenia na wycięcie drzew lub zgłaszał taki zamiar. Jeśli ekipa któreś z drzew przycięła powyżej 30%, powinniśmy to zgłosić wydziałowi z wnioskiem o kontrolę i naliczenie kar.

Osoby mieszkające obok inwestycji niepokoi, że deweloper pokazuje na wizualizacjach przejście furtką do parku, ale z pasem pozbawionym drzew. Działka z tej strony jest wąska, ale wzdłuż ogrodzenia rosną m. in. 2 jesiony i brzoza – i faktycznie szkoda by było, gdyby urzędnicy nie posiadając inwentaryzacji zgodzili się na budowę utwardzonej ścieżki kosztem wycinki. By to sprawdzić, trzeba w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ projekt zagospodarowania terenu inwestycji i na podstawie lokalizacji furtki (jeśli jest), ustalić jej przybliżoną lokalizację w stosunku do drzew.

Cieszy, że drzewa zostaną zinwentaryzowane przez mieszkanki i mieszkańców z pomocą Społecznych Opiekunów Drzew, łatwiej będzie ich pilnować 🙂 Doradziłam też oznakowanie ich informacjami, że mieszkańcy „mają je na oku”. Takie miękkie działanie może też zniechęcać do zwykłej dewastacji zieleni.

Pomiędzy terenami budowlanymi a Parkiem nad Sokołówką w planie miejscowym wytyczony jest jednak pas planowanej drogi publicznej – przedłużający wybudowany już przez innego dewelopera fragment ul. Pancernej. Pas ten jest obecnie porośnięty sporymi drzewami, ze ścieżkami pieszymi z osiedli w kierunku parku i nie ma konieczności budowy tej ulicy w kierunku ul. Zgierskiej. Zapisy planu z 2011 roku mogą jednak niepokoić – zakładają bowiem, że docelowa obsługa budynków mieszkaniowych ma odbywać się nie z ulicy Św. Teresy, lecz właśnie od ul. Pancernej. Całej. Urząd ma prawo nałożyć na kolejnych deweloperów obowiązek dobudowania tego fragmentu ulicy Pancernej, powołując się na art. 16 ustawy o drogach publicznych. Tylko czemu nie wymagał uwzględnienia budowy wjazdu od tej strony w procedurze decyzji budowanych? To wskazywałoby, że jednak nie zamierza wymagać obsługi komunikacyjnej z dalszej ul. Pancernej i plan w tym zakresie będzie martwy.

Jak to ustalić, jeśli w Intersicie działka przeznaczona w mpzp pod drogę jest oznaczona jako drogowa = „dr„?

  • wystąpić do zarządcy dróg – Zarządu Dróg i Transportu – o informację, czy w budżecie miasta lub wieloletniej prognozie finansowej jest planowana budowa takiej ulicy na koszt miasta
  • czy dla tego fragmentu ulicy została podpisana lub jest planowana umowa z art. 16 (też ZDiT)
  • czy ZDiT wystąpił lub przygotowuje wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zezwolenie na usunięcie drzew z działek o numerach…

A jeśli jest własnością Gminy Łódź, ale ma inne oznakowanie? Zapytajcie o wniosek o wycinkę Wydział Gospodarki Komunalnej, bo najprawdopodobniej gminna działka położona między terenami zabudowy a parkiem, jest w ich zarządzaniu.

Jeśli w tej sprawie uzyskam nowe dokumenty, o które wystąpiłam, lub pojawią się nowe okoliczności, będę o tym informowała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *