Co w drzewach piszczy

Hale czy park? Lublinek walczy

Dąb na Lublinku -fot. Straż Ochrony Przyrody w Łodzi

Mieszkanki i mieszkańcy Lublinka nadal walczą o zachowanie terenów zielonych w okolicy osiedla Pienista. Po odrzuceniu wniosku o objęcie ochroną pomnikową pięknych dębów na terenie przeznaczonym pod centrum logistyczne, po odrzuceniu przez radnych wniosku z 5. 07. 2023 r. o ustanowienie użytku ekologicznego, Społeczny Komitet Ochrony Lasu Lublinek nie poddał się! Zdobył m. in. dzięki Waszej życzliwości 8116 podpisów pod petycją „Zielony Lublinek” o utworzenie na tym terenie parku miejskiego o leśnym, naturalnym charakterze. Petycja została już złożona w Urzędzie Miasta Łodzi – niecierpliwie czekam na jej rozpatrzenie!

Jednocześnie przez radnego Bartłomieja Dyba-Bojarskiego został 18 sierpnia złożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi „w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego pomiędzy ul. Pienistą, ul. Maczka,ul. Sołtyk, ul. Laskowicką, ul. Denną w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy Zielony Lublinek”. Nazwa narzuca się sama – by upamiętnić zaangażowanie lokalnej społeczności w sprzeciw wobec zniszczenia tego terenu 🙂

Fot. Bartłomiej Dyba-Bojarski

Uchwała stanowi formalne i ostateczne zabezpieczenie złożonej przez władze miejskie obietnicy wycofania się z zabudowy tego terenu oraz rezygnacji ze sprzedaży miejskich działek. Ustanowienie parku gminnego w praktyce uniemożliwi budowę hal logistycznych bez odszkodowań, na co wskazywali protestujący, apelując do władz miejskich. Jest też w pełni możliwe mimo sprzeczności ze Studium, ponieważ dopiero plan miejscowy wykluczyłby niezgodną z nim funkcję. Wierzę, że ilość podpisów przekona radnych do oddania głosu za tą uchwałą i że nie przeszkodzi w tym trwająca kampania wyborcza, w czasie której zbyt często ważne dla lokalnych społeczności projekty przepadają gdy zgłosił je „nie swój” radny.