Dobre praktyki/złe uczynki, Z dyżurów

Rewitalizacja bez starych drzew

Rewitalizacja musi szanować to, co zastała – zarówno w trakcie projektowania, przygotowania do prac, jak i w trakcie nich. Powinna być szansą dla ludzi w kłopotach, dla starych drzew, starych budynków, historycznych przestrzeni. Niestety w naszym mieście to się nie udaje.

Od wielu lat, praktycznie od momentu odejścia p. Grażyny Ojrzyńskiej z funkcji ogrodnika miasta, urząd oszczędzał na bieżącej pielęgnacji drzew – na przycinkach sanitarnych, usuwaniu jemioły, o wymianie ubitej gleby nie wspominając. Drzewa na Starym Rynku rosnące w dużych, wyniesionych donicach w proces rewitalizacji wchodziły w złym stanie, a postulaty zadbania o nie zgłaszaliśmy wszyscy – mieszkańcy, ngosy, radni. Wszyscy prosiliśmy, by natychmiast przystąpić do ich ratowania. Tak się nie stało – przebudowa rynku dodatkowo dała im się we znaki i wygląda na to, że nie doczekają one końca prac. I nie jest to jedyne miejsce, gdzie starodrzew został pominięty, uszkodzony lub zniszczony w trakcie prowadzonej rewitalizacji.

Skoro Gminny Program Rewitalizacji zmierza ku końcowi, postanowiłam zacząć zbierać informacje o odpowiedzialności za drzewa w tym procesie. Rozsyłam kolejne wnioski o informację publiczną – warto zebrać dokumenty i przyjrzeć się, co nie zagrało, na jakim etapie zabrakło dbałości – jeśli zabrakło, kto zawiódł, jakich procedur brakuje, by łódzkie drzewa przetrwały kolejne inwestycje.

„Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do  informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764; Dz.U. z 2017 r. poz. 933) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Państwa kompetencji służbowych dotyczących:

– uzgodnień konserwatorskich dot. zieleni dla przebudowy Starego Rynku, Parku Staromiejskiego i przebudowy ul. Północnej

– uzgodnień z Zarządem Zieleni Miejskiej dla ww. inwestycji

– warunków określających zasady obchodzenia się z zielenią wysoką podczas robót budowlanych, wynikających z warunków przetargów i umów

– zakresu obowiązków inspektorów ds. zieleni i kierowników budowy dot. traktowania podczas robót budowlanych zastanej zieleni 

– zakresu obowiązków wykonawców inwestycji, dotyczących traktowania podczas robót budowlanych zastanej zieleni , określonych w warunkach przetargów i umowach

– notatek z  bieżących kontroli inspektorów ds. zieleni i kierowników budowy, kierowanych do wykonawców, dotyczących traktowania zastanych drzew w trakcie robót budowlanych, w tym w szczególności usuwania ognisk jemioły, nawadniania i ochrony korzeni,

– danych osobowych, numerów uprawnień zawodowych i wynagrodzeń kierowników budowy i inspektorów ds. zieleni zatrudnionych do nadzorowania ww. inwestycji

– złożonych wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na terach objętych ww. inwestycjami

– protokołów oględzin drzew, objętych ew. wnioskami o zezwolenie na usunięcie,  z pełną dokumentacją fotograficzną

– otrzymanych w tych sprawach decyzji.”

Jeśli uważacie, że powinnam zapytać o konkretne projekty rewitalizacyjne, dajcie znać mailem – dyzury@mapadrzewlodzi.pl. Podzielę się z Wami otrzymanymi informacjami i podsumowaniami.