Z dyżurów

Znowu plac Komuny…

Dzieje się. Rzutem na taśmę, pod koniec programu rewitalizacji, rozpoczęły się prace od południa placu Komuny Paryskiej. Na profilu fb pojawiły się zdjęcia kolejnych drzew z odkrytymi systemami korzeniowymi, drzew rosnących w chodniku wzdłuż ciągu kamienic i przedszkola. Nie wygląda to tak groźnie, jak przy przebudowie ul. Rewolucji, ale nadchodzące przymrozki raczej nie będą czekały na zasypanie korzeni nową podbudową chodnika. Pytanie też, czy zawsze trzeba po zdjęciu płyt wymieniać podbudowę chodników, czy dla zwykłego ruchu pieszego nie wystarczyłoby jej uzupełnienie. Przecież nie zależy nam na utrwalaniu parkowania na chodnikach, zwłaszcza tuż przy wejściu do śródmiejskiego przedszkola, gdy w Polsce jak grzyby po deszczu pączkują „bezpieczne szkolne ulice”, prawda?

Wcześniej rozkopano dojazd do parkingu UMŁ do ul. Tuwima, okaleczono szpaler drzew w pasie ul. Tuwima, przy „murku”. Remontowano zieleniec przy remontowanej fabryce – o czym pisałam z okazji poważnej wtopy z zabetonowaniem rosnących tam kasztanowców. Po błyskawicznej reakcji urzędu na zgłoszenie, byłam dobrej myśli – że ta przestrzeń pod samym nosem urzędników i władz będzie już pilnowana. Oby się nie łudziła.

Krążą bowiem pogłoski, że drzewa rosnące w chodnikach i te zalane betonem biedy zostaną wycięte. Że ich korzenie zostały na tyle uszkodzone, że nie rokują przeżycia. Nie chcę straszyć – nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Ale chce ją sprawdzić, byśmy ew. mieli szanse interwencji. Dlatego zadałam Zarządowi Inwestycji Miejskich kilka pytań, sprawdzających i ten kawałek rewitalizacji.

„W związku z informacjami o nieprawidłowym traktowaniu drzew podczas przebudowy placu Komuny Paryskiej i planami usunięcia drzew o uszkodzonych podczas prac korzeniach, na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764; Dz.U. z 2017 r. poz. 933) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie Państwa kompetencji służbowych dotyczących:

– zakresu obowiązków inspektora ds. zieleni i kierownika budowy dot. traktowania podczas robót budowlanych zastanej zieleni 

– zakresu obowiązków wykonawcy inwestycji, dotyczących traktowania podczas robót budowlanych zastanej zieleni , określonych w warunkach przatargu i umowie

– notatek z  bieżących kontroli inspektora ds. zieleni i kierownika budowy, kierowanych do wykonawcy dotyczących traktowania zastanych drzew w trakcie robót budowlanych

– wykazów stwierdzonych kolizji drzew z pracami budowlanymi i projektowanymi rozwiązaniami przestrzennymi

– ew. protokołów oględzin uszkodzeń drzew na placu budowy

– złożonych wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na terenie objętym inwestycją

– protokołów oględzin drzew, objętych ew. wnioskiem o zezwolenie na usunięcie,  z pełną dokumentacją fotograficzną

– wydanych decyzji.”.

Bądźmy w kontakcie. Piszcie, gdyby coś Was niepokoiło – dyzury@mapadrzewlodzi.pl