Co w drzewach piszczy

Ile jemioł namierzyliśmy?

fot. Bartłomiej Klucznik

Po przerwie w prowadzeniu bloga jestem Wam winna ważne rozliczenie! W akcji Zgłoś jemiołę zgłaszaliście nam drzewa z całego miasta, z powszechnie znanych ulic, ale i z zakątków, o których istnieniu wiele osób nie ma pojęcia. Zgłoszenia wpływały nawet w pełni lata i w pełni ulistnienia. W akcji uczestniczyło 28 osób, które – uwaga! – zdołały zgłosić nam aż 864 drzewa! I dotyczy to tylko zgłoszeń, w których mogłam policzyć zaatakowane jemiołą rośliny! Rekordzista odwiedził na rowerze tyle miejsc, ze wykonał zdjęcia i przesłał pełne zgłoszenie z lokalizacją oznaczoną na mapie… 341 drzew! Wyrazy szacunku! Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy poświecili swój wolny czas na przygotowanie zgłoszeń <3

Wyobraźmy sobie, ile ognisk jemioły musi być w naszym mieście, skoro ok. 30 osób w wolnym czasie, po pracy, wskazało tyle zaatakowanych nią roślin!

Część drzew udało się już zinwentaryzować, ale przez ich rozproszenie po mieście trwało to długo, zdecydowałam się więc zgłosić wszystkie jak najszybciej. Zwłaszcza, że prowadzone ostatnio pod nazwą „pielęgnacji” prace w koronach drzew nie obejmują usuwania jemioły. Trzeba przypomnieć Zarządowi Zieleni Miejskiej, że usuwanie jemioły to element pielęgnacji, a podkrzesywanie ponad miarę niekoniecznie. Zrobiłam to w lutym.

Do wykazu lokalizacji dołączyłam oczywiście wskazania, jak powinny być prowadzone takie prace, by pomogły drzewom, a nie im zaszkodziły. Za pomoc dziękuję ekspertowi – Bartłomiejowi Królowi! Oczywiście z ZZM nie otrzymuję informacji o przeprowadzonych pracach, ale widać w mieście reakcję – niestety raz zabiegi są prawidłowe, a raz „po łódzku”.

Jak powinna być usuwana jemioła

 • usuwanie jemioły powinno być połączone z całościowymi zabiegami pielęgnacyjnymi, w tym w zależności od potrzeb: poprawy stanu gleby i zastosowania mikoryzy, usuwania owocników grzybów, skróceniem gałęzi „wybiegniętych”, złamanych i posuszu, odbetonowaniem części bryły korzeniowej i obniżeniem krawężników celem zwiększenia nawodnienia korzeni
 • prace należy wykonać przez odcięcie ostrą, zdezynfekowaną piłą ręczną lub odłamanie jemioły
 • należy powstrzymać się z niekoniecznymi cięciami technicznymi drzew, z których usuwana jest duża ilość jemioły, by dać roślinom czas na odbudowę koron
 • bezwzględnie należy przeprowadzać usuwanie jemioły obszarowo, nie punktowo
 • zabieg usuwania jemioły musi być odnotowany w metryce drzewa i przeprowadzany cyklicznie (z reguły starcza na ok. 5 lat)
 • w przypadku dużej ilości jemioły należy usunąć jedynie jemiołę, bez pozbawiania drzewa ponadnormatywnej części korony
 • w przypadku jemioły na cienkich gałęziach – do 5 cm średnicy – należy usunąć ją z fragmentem gałęzi do miejsca wyrastania odnogi gałęzi o grubości min. 30% miejsca odcinanego
 • w przypadku jemioły na grubych gałęziach – powyżej 5 cm średnicy – i niewybiegniętych, należy odciąć jedynie jemiołę
 • w przypadku ognisk jemioły na drzewach szczególnie cennych (np. pomniki przyrody i zbliżone parametrami do drzew pomnikowych, szpalery i inne układy zadrzewień, drzewa cenne historycznie, przyrodniczo, drzewa w lokalizacjach o deficycie drzew) należy bezwzględnie stosować cieniowanie.
 • ZALECENIA DODATKOWE:
 • przeszkolenie pracowników ZZM z zasad prawidłowej pielęgnacji drzew oraz usuwania jemioły
 • niedopuszczalne winno być zlecanie pielęgnacji drzew bez usuwania jemioły
 • wprowadzenie programu wsparcia dla jednoczesnego usuwania jemioł z drzew na terenach prywatnych
 • opracowanie poradnika dot. fachowej pielęgnacji drzew, w tym zasad usuwania jemioły
 • należy natychmiast rozłączyć przetargi na utrzymanie zieleni od przetargów na utrzymanie czystości!

Dajcie znać, jak w Waszym sąsiedztwie przeprowadzono usuwanie jemioły z drzew – dyzury@mapadrzewlodzi.pl