Dobre praktyki/złe uczynki, Uncategorized

Łódzkie patyczaki :(

Klon srebrzysty z ul. Łagiewnickiej 45 jest zinwentaryzowany pod IP 6422. Wg inwentaryzacji było dorodne – wysokość ok. 18 m., obwód pnia 190 cm, korona średnicy ok 13 m. Było w dobrym stanie, nie ma uwag o posuszu czy jemiole. Klony srebrzyste dominujące jako nasadzenia w Łodzi to drzewa o z natury gęstej i dużej koronie i dlatego często bywają radykalnie traktowane piłami.

Fot. Mapa Drzew Łodzi

Tak też stało się tym razem – korona została drastycznie podkrzesana (odcięto dolne gałęzie i konary przy samym pniu), usunięto też część odgałęzień poszerzających sylwetę drzewa, nie pozostawiając nawet fragmentów gałęzi, z których roślina mogłaby się odbudować. Prawdopodobnie prace w koronie miały na celu zwiększenie dostępu światła do pomieszczeń z małymi oknami w szczytowej ścianie bloku oraz ochronę elewacji budynku.

Fot. z profilu Chrońmy Drzewa

Z pewnością usunięto ponad 50% korony, co wg Ustawy o ochronie przyrody jest kwalifikowane jako zniszczenie drzewa i podlega karze. Wyjątkami są:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych
  • utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (musi być dokumentacja).

Jest mało prawdopodobne, by dorosłe drzewo ciągu 2 lat (tyle funkcjonuje Mapa Drzew Łodzi) zostało na tyle objęte posuszem, by było konieczne usunięcie tak dużej części korony. Usuwanie jemioły nie uprawnia do przekroczenia dopuszczonej ustawą korekty do 30%, co potwierdzają np. „oszczędzające” zasady usuwania pasożyta stosowane w Warszawie.

Trudno też uznać obecną formę drzewa za kontynuację uformowania. Formowanie musi być zgodne ze sztuką ogrodniczą i nie może pogarszać statyki drzewa. Podnoszenie koron było już niejednokrotnie przyczyną wywrócenia drzew przy wichurach. Jak nienaturalny jest obecny pokrój drzewa, widać po jego sąsiedztwie. Tym bardziej trudno mówić tu o specjalistycznym zabiegu w celu… przywrócenia statyki.

Fot. Intersit Łodź

Teren i, co za tym idzie, drzewo, są własnością miasta prawdopodobnie w użyczeniu wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota jako władający ma prawo zlecać pielęgnację i przycinki techniczne drzew, jeśli umowa użyczenia nie stanowi inaczej – a w Łodzi nie stanowi z pewnością. Ma jednak obowiązek dbać o mienie, którym włada. Tak, drzewo to mienie, to element majątku miasta!

Czy była możliwość inna odsunięcia korony drzewa od elewacji? Oczywiście! Wystarczyło skrócić gałęzie i konary wykonując cięcia 70-100 cm od ściany. Czy była możliwość prześwietlenia korony bez podkrzesywania? Oczywiście! Wycinając lub skracając cienkie gałęzie, tak, by stała się ona bardziej ażurowa.

Podejrzenie przekroczenia dopuszczalnego zakresu redukcji korony zostało zgłoszone przez oburzonego mieszkańca. Czekamy na wynik kontroli…

Czy jest możliwość naprawienia takiej szkody? Każde ciecie to osłabienie drzewa. Jeśli drzewo się nie podda, wytworzy odrosty od pnia – widać je na zdjęciu. Większość odrostów jednak obumrze. A największe… w naszym mieście zostają skrupulatnie ucinane do samego pnia.