Co w drzewach piszczy, Uncategorized, Warto wiedzieć

Nowa kategoria lasów

Fot. Lasy i Obywatele

Zarządzenie nr 58 Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o utworzeniu kategorii lasów społecznych weszło w życie 1 września 2022. Było następstwem wielu protestów społecznych wobec prowadzenia intensywnego wyrębu lasów tzw. gospodarczych wokół uzdrowisk.

Mają to być miejsca ważne dla lokalnych społeczności – intensywnie użytkowane rekreacyjnie, w sąsiedztwie uzdrowisk i ośrodków wypoczynkowych. I jako takie chronione przed „gospodarką leśną” w formie intensywnych wycinek drzew na drewno. Będą tam dopuszczone tzw. rębnie IVd – stopniowe i V – np. przerębowe. Tylko tyle i aż tyle, wiedząc, jak dotąd wyglądała gospodarka leśna. Lasy społeczne są powoływane stopniowo, wraz z opracowaniem kolejnych 10-letnich Planów Urządzenia Lasu (PUL).

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają przygotowania do faktycznego utworzenia szerszej sieci lasów społecznych. Na początek mają być wyznaczone w sąsiedztwie dużych aglomeracji – Trójmiasta, Szczecina, Bydgoszczy i Torunia, Poznania, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Katowic oraz Krakowa. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych otrzymała polecenie wytypowania obszarów leśnych do objęcia tą kategorią do 25 czerwca br. To już za kilka dni, o ile termin zostanie dotrzymany.

W okolicach Łodzi trwają starania o objęcie tą kategorią całego kompleksu Lasu Wiączyńskiego. Pod petycją w roku 2023 podpisało się ok. 5000 osób. Łódzkie jest jednym z najbardziej wylesionych województw. Niestety duża część naszych kompleksów leśnych nie kwalifikuje wg LP się do żadnej formy ochrony i lasy społeczne dają unikalną szansę na ocalenie tego, co mamy. W województwie jest sporo inicjatyw obywatelskich ws. lasów – znajdziecie je na portalu Lasy i Obywatele. O swoje otoczenie walczą m. in. mieszkańcy Smardzewa, Zduńskiej Woli czy Głowna. Warto włączyć się w ich działania, a jeśli jakiś las jest bardzo ważny dla Was i Waszej społeczności, wystąpić do nadleśnictwa z inicjatywą utworzenia zespołu lokalnej współpracy. Samo się nie zrobi…

Jak utworzyć las społeczny dowiecie się ze strony inicjatywy Lasy i Obywatele oraz informacji Lasów Państwowych. Poniżej dla ułatwienia wytyczne LP.