Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Gdy potrzebne jest odwołanie do SKO

Fot. Fundacja Zielone Kujawy z Ciechocinka

Wiem, tytuł trudny, lepszego krótkiego nie znalazłam 😉 Obrońcy drzew z Polski starają się wymieniać doświadczeniami. Ostatnio trafiłam na informację, że Fundacji Zielone Kujawy z Ciechocinka udało się skutecznie zaskarżyć w SKO umorzenie przez starostę postępowania dot. przycięcia przez gminę alei drzew w tym mieście. Warto przyjrzeć się, jak organizacja zmusiła starostwo do rzetelnego rozpatrzenia zawiadomienia o zniszczeniu drzew.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Ach, ta „pielęgnacja”!

Mamy początek marca, zaczął się okres lęgowy niektórych gatunków ptaków (nie, nie wszystkich!), chroniący gniazda przed usuwaniem. Ale zrobiło się trochę cieplej, powiało, a pod drzewami wyrosły za to ekipy dokonujące „pielęgnacji” drzew. I mam pierwsze zgłoszenia – a pewnie w całym mieście zaczął się ruch w interesie…

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Drzewa a pozew o immisję

fot. Urszula Niziołek-Janiak

Jak wspominaliśmy w tekście Czy sąsiad może zniszczyć nasze drzewo?, drzewa na naszej działce to nie tylko ozdoba i element podnoszący naszą jakość korzystania z nieruchomości, ale też nasz majątek o określonej wartości, do tego podnoszący wartość nieruchomości. Tak jak hałas, przykry zapach, bałagan na działce sąsiada, tak to, co dzieje się za sprawą innych osób czy „podmiotów” z naszą działką, zniszczenie za ich sprawą drzew na naszej posesji może wymiernie obniżyć naszą radość z życia, tak może też zmniejszyć nasz prywatny majątek. Ba, można pokusić się o stwierdzenie, że w niektórych przypadkach, zniszczenie drzew w otoczeniu naszej nieruchomości i może wpłynąć na jej wycenę, a nawet szanse na sprzedaż czy wynajęcie.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Miejskie standardy dla drzew

W ostatnich latach wzrosła świadomość polityków z samorządów, jak ważne są dla lokalnych społeczności drzewa. Nie stało się tak dzięki edukacji, nie nastąpiło też żadne oświecenie – to my, mieszkanki i mieszkańcy, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie, naukowcy wspólnymi siłami głośno powiedzieliśmy „Nie!” niszczeniu drzew przy byle okazji. To my śledziliśmy raporty NIK, szkoliliśmy się, docieraliśmy do dobrych praktyk, blokowaliśmy wycinki. To my domagaliśmy się systemowych rozwiązań chroniących drzewa w naszych gminach – inwentaryzacji, ochrony drzew przy inwestycjach publicznych, w planach miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy. Szkoda, że świadomość, jak kluczowe są drzewa w układance środowiskowej i klimatycznej nie dotarła zupełnie do władz krajowych…

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

„BHP” interwencji

Jako obywatelki i obywatele mamy prawo do interweniowania zawsze, gdy uważamy, że drzewom dzieje się krzywda, także na terenie prywatnym. Nie można od nas wymagać wiedzy specjalistycznej, mamy prawo zgłosić każdy podejrzany wg nas przypadek szkodzenia drzewom. Musimy mieć jednak świadomość, że wejście na teren prywatny albo blokowanie prowadzonych prac może mieć dla nas konsekwencje prawne czy finansowe. Dlatego interweniując trzeba wiedzieć, co nam wolno, a jakie formy obywatelskiego sprzeciwu mogą być ryzykowne. Kluczem do skutecznej interwencji jest zachowanie spokoju i merytoryczna rozmowa.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Gdy tnie wspólnota/spółdzielnia

Wspólnoty i spółdzielnie władają ogromną ilością zadrzewionych terenów w Łodzi. Często są to tereny użyczone od gminy. Często też występują o usunięcie drzew z różnych względów – raz rozsądnych, raz nieprzemyślanych. Jakich formalności muszą dopełnić? I co muszą sprawdzić obrońcy drzew, by szukać drogi do ich ratowania?

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Usuwanie drzew za zezwoleniem

Konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa wydaje się być oczywistością w cywilizowanym państwie, dbającym o środowisko. W poprzednich tekstach zajmowaliśmy się jednak „wyjątkami tworzącymi regułę”. Dziś informacje potrzebne do zorientowania się, czy wycinka wymagała zezwolenia, czy było ono wydane i czy było prawidłowe.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Przeklęte lex Szyszko

Lex Szyszko to jedno z najdrastyczniej niszczących drzewostan rozwiązań prawnych. Przez pewien czas pozwalało nawet na nieinformowanie o usuwaniu drzew na prywatnych działkach, przez co nie jesteśmy w stanie nawet oszacować rzetelnie skali strat.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Legalna wycinka bez wiedzy urzędu

Nie zawsze wycięcie drzewa wymaga uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia. Są przypadki, w których nie trzeba nawet zawiadamiać urzędu, że chce się wyciąć drzewo albo decyzje wydaje specjalistyczny urząd.

 Dla obrońców drzew jest to twardy orzech do zgryzienia. Bardzo trudno dowiedzieć się o takiej wycince zanim ona nastąpi, bardzo trudno jej zapobiec albo ją zatrzymać. Starania o objęcie drzewa ochroną to długotrwałe procedury, na które z reguły jest za późno, bo nie wstrzymują one wycinki.

Czytaj dalej →