Jak ratować drzewo

„BHP” interwencji

Jako obywatelki i obywatele mamy prawo do interweniowania zawsze, gdy uważamy, że drzewom dzieje się krzywda, także na terenie prywatnym. Nie można od nas wymagać wiedzy specjalistycznej, mamy prawo zgłosić każdy podejrzany wg nas przypadek szkodzenia drzewom. Musimy mieć jednak świadomość, że wejście na teren prywatny albo blokowanie prowadzonych prac może mieć dla nas konsekwencje prawne czy finansowe. Dlatego interweniując trzeba wiedzieć, co nam wolno, a jakie formy obywatelskiego sprzeciwu mogą być ryzykowne. Kluczem do skutecznej interwencji jest zachowanie spokoju i merytoryczna rozmowa.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Gdy tnie wspólnota/spółdzielnia

Wspólnoty i spółdzielnie władają ogromną ilością zadrzewionych terenów w Łodzi. Często są to tereny użyczone od gminy. Często też występują o usunięcie drzew z różnych względów – raz rozsądnych, raz nieprzemyślanych. Jakich formalności muszą dopełnić? I co muszą sprawdzić obrońcy drzew, by szukać drogi do ich ratowania?

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Usuwanie drzew za zezwoleniem

Konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa wydaje się być oczywistością w cywilizowanym państwie, dbającym o środowisko. W poprzednich tekstach zajmowaliśmy się jednak „wyjątkami tworzącymi regułę”. Dziś informacje potrzebne do zorientowania się, czy wycinka wymagała zezwolenia, czy było ono wydane i czy było prawidłowe.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Przeklęte lex Szyszko

Lex Szyszko to jedno z najdrastyczniej niszczących drzewostan rozwiązań prawnych. Przez pewien czas pozwalało nawet na nieinformowanie o usuwaniu drzew na prywatnych działkach, przez co nie jesteśmy w stanie nawet oszacować rzetelnie skali strat.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Legalna wycinka bez wiedzy urzędu

Nie zawsze wycięcie drzewa wymaga uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia. Są przypadki, w których nie trzeba nawet zawiadamiać urzędu, że chce się wyciąć drzewo albo decyzje wydaje specjalistyczny urząd.

 Dla obrońców drzew jest to twardy orzech do zgryzienia. Bardzo trudno dowiedzieć się o takiej wycince zanim ona nastąpi, bardzo trudno jej zapobiec albo ją zatrzymać. Starania o objęcie drzewa ochroną to długotrwałe procedury, na które z reguły jest za późno, bo nie wstrzymują one wycinki.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo

Gdy miasto sprzedaje działkę z drzewami

Wiele drzew w naszym mieście można było uratować, prowadząc odpowiedzialną politykę sprzedażową gminnych działek i zawierając umowy przekazania użytkowania terenów z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia drzew. Radni wielokrotnie domagali się tego na posiedzeniach komisji opiniujących projekty uchwał, ale to od prezydenta zależy decyzja o kształtowaniu warunków przetargów i kształtowaniu umów. To jeden z elementów demontujących nadzór rady gminy nad poczynaniami władz wykonawczych.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co mogą plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) są dużo bardziej szczegółowe niż studium i dają dużo więcej możliwości ochrony zarówno zadrzewień, jak i pojedynczych drzew. Zapisy planów miejscowych muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale są aktem prawa miejscowego.

Obowiązują więc przy realizacji przedsięwzięć każdego inwestora i projektanta, niezależnie, czy jest to miasto, skarb państwa, deweloper czy przysłowiowy Kowalski.

Czytaj dalej →