Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co mogą plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) są dużo bardziej szczegółowe niż studium i dają dużo więcej możliwości ochrony zarówno zadrzewień, jak i pojedynczych drzew. Zapisy planów miejscowych muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale są aktem prawa miejscowego.

Obowiązują więc przy realizacji przedsięwzięć każdego inwestora i projektanta, niezależnie, czy jest to miasto, skarb państwa, deweloper czy przysłowiowy Kowalski.

Czytaj dalej →
Z dyżurów

Nie tylko nasz problem

Coraz częściej, odkąd w trakcie dyżuru można do nas dzwonić, zgłaszają się osoby spoza Łodzi, starające się ochronić drzewa na swojej ulicy w mniejszej miejscowości. Dotarły już takie sygnały z Głowna, Kutna, Brzezin, a nawet z podłódzkich wsi. Wszędzie zbiera żniwo nie tylko lex Szyszko, ale też specustawa drogowa, a czasem zwykła bezmyślność.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Z dyżurów

Czy sąsiad może zniszczyć nasze drzewo

Niestety dość często nasi sąsiedzi nie doceniają roli drzew dla zdrowia, środowiska i klimatu. Przeszkadza im cień z rosnącego w pobliżu granicy działki drzewa albo liście „zaśmiecające” kostkę brukową. O takie drzewa często rodzą się konflikty sąsiedzkie, nawet jeśli roślina była w tym miejscu na długo przed podziałami działek i pojawieniem się zabudowy.

Czytaj dalej →
Dobre praktyki/złe uczynki

UMŁ zabezpiecza drzewa przy przetargu :)

Czasami trudno znaleźć przykłady dobrych praktyk wobec drzew na ulicach miasta. Albo kuleje współdecydowanie, albo dbanie o to, co posadzono. Udało się jednak dotrzeć za pomocą dostępu do informacji publicznej do „dobrego uczynku”, który jest naprawdę przykładem działania wymagającego przemyślenia dostępnych rozwiązań i, wdrażany na szeroką skalę, może zmienić sytuację sprzedawanych przez Miasto Łódź zadrzewionych działek.

Czytaj dalej →
Dobre praktyki/złe uczynki

Bulwary Północna :(

Mieszkanki i mieszkańcy Łodzi od kilkunastu lat domagali się wprowadzenia standardów ochrony drzew przy miejskich inwestycjach. Władze miejskie dostrzegły tę potrzebę dopiero po przeprowadzeniu wielkich przedsięwzięć takich jak budowa Trasy WZ i Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.  Były to budowy w znaczny bardzo silnie ingerujące w drzewostan miasta. Wszyscy liczyliśmy na to, że realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzona już z dbałością o zastaną zieleń. Niestety tak się nie stało i w kolejnych przetargach firmy wykonawcze nie były zobowiązywane do stosowania się do wysokich standardów ochrony zieleni.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co kto może i co powinien

Platan z Dobrzycy fot. Urszula Niziołek-Janiak

Samorząd dla drzew

Art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.:

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 4 Ustawy o ochronie przyrody [Obowiązek dbałości o przyrodę]

  1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.
  2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
  3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody.
Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy

Na dobry początek

Zapraszamy Was serdecznie do tworzenia ze Społecznymi Opiekunami Drzew MAPY DRZEW ŁODZI – oddolnej, społecznej inwentaryzacji drzew!

Od wielu lat my, mieszkanki i mieszkańcy Łodzi apelowaliśmy do władz miejskich o opracowanie pełnej bazy łódzkich drzew – naszych skarbów! Uważamy, że nie ma dobrego zarządzania, gdy nie wie się, co się ma. Chcieliśmy, by baza miała system zarządczy, tak, by każdy urzędnik, mieszkaniec, inwestor mógł sprawdzić gdzie rośnie drzewo, jaki to gatunek, jakiej jest wielkości, jaki jest jego stan, kiedy i jak było pielęgnowane i czy toczą się wobec niego jakieś działania. Taką zaawansowaną bazę tworzy Warszawa czy Kraków. W naszym mieście mamy tylko wycinkowe inwentaryzacje dla terenów, które podlegają przekształceniom inwestycyjnym albo miały być areną pokazowych wielkich wystaw.

Czytaj dalej →