Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki

Na Rewolucji bez rewolucji

Trwa remont kolejnego odcinka ul. Rewolucji 1905 Roku. Teraz drogowcy zabrali się za fragment pomiędzy ul. Sterlinga i Placem Pokoju. Bardzo cieszy ten remont, bo ruchliwa ulica była w koszmarnym stanie – brudna, z koślawymi chodnikami, niezadbanymi drzewami i dziurami w jezdni co krok.

Ozdobą tej ulicy są dorodne, stare, ale pięknie kwitnące robinie. Drzewa podnosiły miejscami chodniki wypiętrzonymi bryłami korzeniowymi, a kolczaste odrosty u ich podstaw nie były przycinane od lat. Ale radziły sobie mimo fatalnego w skutkach odchylania przycinkami koron od budynków. Teraz przyszło dla nich nowe. Przetarg ogłoszony kilka lat po wejściu w życie miejskich standardów ochrony i pielęgnacji drzew, liczyłam na zgodne z nimi traktowanie drzew. Niestety tylko odeskowania pni udają troskę o rośliny…

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Jak pozbywamy się drzew

Luty 2023 - fot. Anna Pazdziejewska

Połowa lutego, informacja na facebooku – tną drzewa na Biegunowej! Tak to wyglądało 17 lutego (fot. Adam Macander)

Kilka lat temu ok. 2015-2016 roku łodzianki i łodzianie ostro protestowali przeciwko nielegalnym dopuszczeniu zabudowy wielorodzinnej w kwartale ulic Spadochroniarzy, Biegunowej, Krańcowej i Namiotowej. Wcześniej – nawet od 2005 roku – na tym terenie doszło do zdarzeń jak z seansu spirytystycznego – nieznani sprawcy ukradli, jak się szacuje 3-5 tysięcy drzew rosnących na tych działkach, które właściciel terenu chciał zabudować i mu nie pozwalano – ze względu na to, że działki miały w ewidencji gruntów status lasu. W 2015 roku sprawą zajmowała się Komisja Ochrony Środowiska (s. 10-15) i Komisja Planu Przestrzennego (s. 1-13).

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Miejskie standardy dla drzew

W ostatnich latach wzrosła świadomość polityków z samorządów, jak ważne są dla lokalnych społeczności drzewa. Nie stało się tak dzięki edukacji, nie nastąpiło też żadne oświecenie – to my, mieszkanki i mieszkańcy, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie, naukowcy wspólnymi siłami głośno powiedzieliśmy „Nie!” niszczeniu drzew przy byle okazji. To my śledziliśmy raporty NIK, szkoliliśmy się, docieraliśmy do dobrych praktyk, blokowaliśmy wycinki. To my domagaliśmy się systemowych rozwiązań chroniących drzewa w naszych gminach – inwentaryzacji, ochrony drzew przy inwestycjach publicznych, w planach miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy. Szkoda, że świadomość, jak kluczowe są drzewa w układance środowiskowej i klimatycznej nie dotarła zupełnie do władz krajowych…

Czytaj dalej →