Co w drzewach piszczy

Dom seniora bez starych drzew :(

Przez wiele lat czekaliśmy z utęsknieniem na nowe zagospodarowanie zabytkowego budynku Uniwersytetu Łódzkiego i jego ogrodu na dom seniora. Funkcja wydawała się idealna dla tego miejsca – piękny, klimatyczny budynek z ewidencji zabytków, cofnięty od ruchliwej ulicy i wtulony w stare drzewa, blisko ścisłego centrum miasta, niedaleko od dwóch śródmiejskich parków, z dobrym dostępem do sklepów. Szansa na ocalenie zabytku z pożytkiem dla historii i dla mieszkańców. Inwestycja wpisana i wpisująca się idealnie w Gminny Program Rewitalizacji.

Czytaj dalej →