Co w drzewach piszczy

Rewitalizacja? Sprawdzamy!

Nasze miasto bezdyskusyjnie przechodzi przemianę. Rewitalizacja – słowo jeszcze parę lat temu modne i nadużywane, odnawia budynki miejskie i prywatne, zmienia ulice, przestrzeń publiczną, pracuje z ludźmi. Wpływa na pojawienie się nowych inwestycji, gdzie jeszcze kilka lat temu nigdy byśmy się ich nie spodziewali. Ma też swoje zielone oblicze np. „las” na Placu Wolności czy szpalery drzew na ul. Wschodniej czy Rewolucji. I oblicze transportowe – przede wszystkim w postaci przebić nowych ulic przez kwartały i remontów torowisk.

Cały obszar rewitalizacji. Fot. UMŁ

W tym miesiącu (a mamy czerwiec 2024) kończą się działania w 8 priorytetowych kwartałach. Kończy się też program rewitalizacji Księżego Młyna. Władze zapowiadają, że to nie koniec – i wkraczają z remontami w kolejne z 20 kwartałów.

Pierwsze 8 kwartałów priorytetowych. Fot. UMŁ
Wszystkie kwartały objęte działaniami miejskimi na podstawie GPR. Fot. UMŁ

W międzyczasie, by zrekompensować dużej części Starego Polesia i Ogrodom Sukienniczym ich pominięcie w miejskich przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, opracowano program Zielone Polesie i przeprowadzono proces konsultacji do planów miejscowych dla Ogrodów.

Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie wpływowi Gminnego Programu Rewitalizacji i inwestycji z nim powiązanych (także prywatnych) na drzewa, zieleń i ilość powierzchni czynnych biologicznie. Ile zyskaliśmy, a ile straciliśmy? Ile drzew wycięto, a ile nasadzono? Ile m2 nowych zieleńców cieszy oczy, a ile m2 betonu przybyło?

W najbliższych miesiącach zaprosimy Was do współpracy przy projekcie ZIELEŃ W PROCESIE REWITALIZACJI ŁODZI – AUDYT I RAPORT SPOŁECZNY 🙂 Bądźmy w kontakcie!