Warto wiedzieć

Drzewa a obowiązki urzędników

Często słyszymy z ust urzędników „Obowiązuje mnie jedna ustawa przy wydawaniu decyzji”. Tak twierdzi np. Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ – „Pracujemy tylko na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zapominają o Ustawie o pracownikach samorządowych, która reguluje nie tylko ich zatrudnianie i wynagrodzenie, ale i obowiązki. Oczywiście w tym akcie prawnym nie znajdziemy słowa „drzewo”. Ale określa on, jak ma wykonywać pracę urzędnik samorządowy. Warto się temu przyjrzeć.

Czytaj dalej →