Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki

Zielony Lublinek nadal w grze :)

Fot. Straż Ochrony Przyrody

Dziś – 16 czerwca 2023 – miało miejsce pierwsze merytoryczne spotkanie z wiceprezydentem Adamem Pustelnikiem i Miejską Pracownią Urbanistyczną. Ze strony urzędowej był też obecny dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ. W zespole stawili się przedstawiciele mieszkańców, wspierających ich organizacji i partii Zieloni. Doskonale, że doszło do spotkania obiecanego nam zespołu, bo nie da się pracować nie w formie zorganizowanej, warsztatowej na spotkaniu w szkole z dwustoma osobami. Doceniam dotrzymanie słowa.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co mogą plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) są dużo bardziej szczegółowe niż studium i dają dużo więcej możliwości ochrony zarówno zadrzewień, jak i pojedynczych drzew. Zapisy planów miejscowych muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale są aktem prawa miejscowego.

Obowiązują więc przy realizacji przedsięwzięć każdego inwestora i projektanta, niezależnie, czy jest to miasto, skarb państwa, deweloper czy przysłowiowy Kowalski.

Czytaj dalej →