Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki

Zielony Lublinek nadal w grze :)

Fot. Straż Ochrony Przyrody

Dziś – 16 czerwca 2023 – miało miejsce pierwsze merytoryczne spotkanie z wiceprezydentem Adamem Pustelnikiem i Miejską Pracownią Urbanistyczną. Ze strony urzędowej był też obecny dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ. W zespole stawili się przedstawiciele mieszkańców, wspierających ich organizacji i partii Zieloni. Doskonale, że doszło do spotkania obiecanego nam zespołu, bo nie da się pracować nie w formie zorganizowanej, warsztatowej na spotkaniu w szkole z dwustoma osobami. Doceniam dotrzymanie słowa.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Kilińskiego 95 – co w papierach

Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ udostępnił mi na wniosek o dostęp do informacji publicznej dokumenty dotyczące postępowań o usunięcie drzew z działki sprzedanej firmie deweloperskiej Westminster. We wniosku pytałam także o przebieg rozmów władz miejskich i urzędników z inwestorem, o czym zapewniał wiceprezydent Pustelnik. Odmówiono mi informacji o podjętych przez władze rozmowach, nie dowiemy się więc, czy przyniosły one efekt.

Z otrzymanych dokumentów dowiemy się jednak, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbył oględziny drzew i na ich podstawie odmówił zezwolenia na usunięcie 22 z 25 drzew, wskazując na ich dobry stan i zaznaczając potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co mogą plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) są dużo bardziej szczegółowe niż studium i dają dużo więcej możliwości ochrony zarówno zadrzewień, jak i pojedynczych drzew. Zapisy planów miejscowych muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale są aktem prawa miejscowego.

Obowiązują więc przy realizacji przedsięwzięć każdego inwestora i projektanta, niezależnie, czy jest to miasto, skarb państwa, deweloper czy przysłowiowy Kowalski.

Czytaj dalej →