FAQ, Warto wiedzieć

Nie takie proste pytania. Cz. 2

Fot. GoogleMaps

Czy właściciel jednej działki może wejść na pustą sąsiednią działkę i wyciąć na niej 60-letnie drzewa, bo żołędzie lecą mu do basenu?

Absolutnie nie. Po pierwsze są procedury prawne dotyczące usuwania drzew, a po drugie drzewa rosnące na cudzym terenie to jego majątek. Wycięcie nawet niewielkiego drzewa na cudzym terenie to zniszczenie własności, a wycięcie i zabranie drzewna to przywłaszczenie cudzego mienia.

Jeżeli drzewo „zanieczyszcza” sąsiedni teren, osoba, której to przeszkadza ma prawo wezwać sąsiada o uprzątanie liści czy nasion, może też pozwać go do sądu z tytułu immisji. Może też po bezskutecznym wezwaniu właściciela do przycięcia gałęzi wchodzących na jego teren, zrobić to sam i zachować je. Ale na to też są określone przepisy. Polecam tekst Czy sąsiad może zniszczyć nasze drzewo?

Czy dęby są w Polsce pod ochroną?

Nie, dęby nie są pod ochroną gatunkową. Gatunki objęte ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Dęby podlegają ochronie na zasadach ogólnych dla drzew m. in. jako pomniki przyrody ustanowione uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, jako elementy zabytkowych terenów zieleni objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale też jako drzewa od określonych obwodów pnia. W przypadku dębu o obwodzie 50 cm mierzonym na wysokości 5 cm od ziemi lub większym już konieczne jest zgłoszenie przez właściciela zamiaru usunięcia drzewa na terenie prywatnym, niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub nawet wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Czy w parkach krajobrazowych wolno wycinać drzewa?

W pewnych przypadkach wolno. Dla parków krajobrazowych i rezerwatów w momencie ich obejmowania ochroną są ustalane plany ochrony, regulujące także zasady usuwania drzew. Plany te są dostępne na stronach internetowych obszarów chronionych, na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ w Łodzi ma dane na 2021 r. tu >>) albo w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. Obszary takie są też objęte Planami Urządzania Lasu – muszą one być zgodne z uchwalonymi planami ochrony. Najłatwiej ustalić nadleśnictwo, które zajmuje się ważnym dla nas lasem na stronie inicjatywy Lasy i Obywatele >>

Czy Straż Pożarna zawsze może wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Nie. Ma prawo to zrobić wyłącznie, gdy nastąpi nagłe zagrożenie dla życia i zdrowia i do tego zagrożenie, którego skutkom nie można zapobiec w inny sposób niż wycięcie drzewa. Więcej przeczytacie na ten temat w tekście Straż chwali się nielegalną wycinką?

Czy można wyciąć las by zrobić pole rolne?

Można, ale wymaga to procedury odlesienia czyli zmiany w ewidencji gruntów terenu oznaczonego symbolem Ls na tereny oznakowane jako użytki rolne. Przywrócenie do użytkowania rolnego odlesienie jest możliwe tylko, gdy udowodni się na podstawie dokumentów, że teren pierwotnie był użytkowany pod uprawy rolne (nie, las czy młodnik to nie jest uprawa rolna!).