Co w drzewach piszczy, Uncategorized, Warto wiedzieć

Kontakt do lasu :)

Idą zmiany w Lasach Państwowych 🙂 Pod koniec marca 2024 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi dostrzegła konieczność zatrudnienia osoby odpowiadającej za dialog społeczny. Konsultantem ds. komunikacji społecznej został Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania Maciej Siembor (tel. 667 211 734, e-mail: maciej.siembor@lodz.lasy.gov.pl).

Pan konsultant odbiera telefon 🙂 Pozwoliłam sobie zadzwonić z pytaniem o procesy toczące się w LP, mające na celu ograniczenie gospodarki leśnej w okolicach Łodzi.

  • Lasy społeczne – nie został jeszcze powołany 12-osobowy zespół, który będzie pracował nad listą propozycji wskazanych przez nadleśnictwa i nad zasadami ograniczenia eksploatacji odrębnie dla każdego z nich; skład zespołu wskaże Minister Klimatu i Środowiska, nie przewidziano udziału przedstawicieli społeczności lokalnych
  • moratorium na wycinkę drzew w 9 kompleksach leśnych w Polsce zostało przedłużone – zajmuje się nim wyłącznie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, dyrekcje regionalne nie biorą udziału w ustaleniach
  • RDLP w Łodzi typuje obecnie najcenniejsze przyrodniczo fragmenty obszarów leśnych w województwie; ok. 30% lasów w zarządzie LP w naszym regionie spełnia kryteria kwalifikujące do wyłączenia z intensywnej gospodarki leśnej czyli wyrębów i zalesień gospodarczych; są to głównie siedliska wilgotne, torfowiska i ostoje gatunków chronionych
  • obecnie trwają prace nad planami urządzenia lasów (PUL) dla nadleśnictwa w Kutnie.

Mimo niewielkiej ilości obszarów lasów w naszym województwie, we władaniu lokalnej dyrekcji LP jest więcej rezerwatów niż wynosi krajowa średnia. Uwaga – podział administracyjny kraju na województwa i na regiony Lasów Państwowych nie pokrywają się! To samo dotyczy granic gmin i nadleśnictw. Poniżej mapa dla ułatwienia.

Tym bardziej cieszy, że tak dużo fragmentów lasów mogłoby być objęte dodatkową ochroną. Oczywiście wszystko będzie zależało od wypracowanych zasad ograniczenia ingerencji człowieka na tych terenach. Będziemy śledzić przygotowania dla lasów wokół Łodzi.

Dla zainteresowanych – kontakt do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.