Jak ratować drzewo

Gdy miasto sprzedaje działkę z drzewami

Wiele drzew w naszym mieście można było uratować, prowadząc odpowiedzialną politykę sprzedażową gminnych działek i zawierając umowy przekazania użytkowania terenów z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia drzew. Radni wielokrotnie domagali się tego na posiedzeniach komisji opiniujących projekty uchwał, ale to od prezydenta zależy decyzja o kształtowaniu warunków przetargów i kształtowaniu umów. To jeden z elementów demontujących nadzór rady gminy nad poczynaniami władz wykonawczych.

Czytaj dalej →