Co w drzewach piszczy, Uncategorized

Kilińskiego 95 do parku Sienkiewicza! Jest petycja!

Pamiętacie nasz wspólny protest Wielki wstyd na Kilińskiego 95! przeciwko wycięciu drzew na sprzedanej kilka lat temu działce przylegającej do parku Sienkiewicza?

Deweloper, który zamierzał nie stosować się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chroniącego wyjątkowe drzewa przy ul. Kilińskiego 95, zniechęcony trudnościami, wystawił właśnie działkę na sprzedaż. Władze miejskie mają wyjątkową okazję, by naprawić błędy – niewłączenia do parku zgodnie z przedwojennymi planami oraz sprzedaży działki – i odzyskać jej własność, by powiększyć park.

Mogą to zrobić przez skorzystanie z prawa pierwokupu każdej nieruchomości znajdującej się na terenie objętym rewitalizacją, zamienić się z firmą Westminster lub odkupić ją w trybie komercyjnym.

Zaapelujmy o to wspólnie do władz Łodzi! Powiększmy park o te piękne drzewa tak, jak to planowali nasi przodkowie! To doskonały prezent dla łodzianek i łodzian, tych obecnych i dla przyszłych pokoleń z okazji obchodów 600-lecia Łodzi! Podpiszcie naszą wspólną petycję:

Naprawmy błąd – drzewa z Kilińskiego 95 do parku Sienkiewicza! Petycja!

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy

Protestujący z Harcerskiej wygrali

Kilka lat temu władze miasta sprzedały w 2019 r. budynek i teren zlikwidowanej szkoły przy ul. Harcerskiej firmie JHM Development. Bez planu miejscowego, bez opinii rady osiedla, za to z kilkudziesięcioma drzewami, w tym lipami drobnolistnymi. Mieszkańcy oprotestowali wyburzenie budynku szkolnego i plany zabudowania działki o powierzchni ponad 8 tys. m2 zabudową wielorodzinną dużej intensywności – kilkukrotnie wyższej niż w przypadku sąsiednich budynków. Obawiali się znacznego zwiększenia ruchu na spokojnej, kameralnej uliczce i konieczności jej rozbudowy oraz likwidacji cieszących oczy nawet 100-letnich drzew przy ulicach, które musiałyby być przebudowane dla inwestycji deweloperskiej i na sprzedanej działce. Wsparli ich w tym społecznicy i radni rady miejskiej z osiedla. Prezydent zdecydowała bowiem w drugim przetargu o rezygnacji z warunku zachowania drzew na działce. Przebudowę drogi negatywnie zaopiniował Wojewódzki konserwator zabytków, ale także początkowo… Zarząd Dróg i Transportu. Mimo to wydano decyzję o warunkach zabudowy.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Lidl lubi drzewa. Wycinać

Drzewa od ul. Dąbrowskiego. Fot. osoby interweniującej

Oj, mamy na pieńku z tą siecią! Pamiętacie wycięcie klonu na ul. Żeromskiego tylko ze względu na nieliczenie się z nim przy projektowaniu marketu? Wbrew art. 75 ust. 2 prawa ochrony środowiska umiejscowiono zjazd, a urząd wydając pozwolenia na budowę z naruszeniem ochrony skupisk drzew zapisanej w mpzp, przypieczętował jego los. Teraz okazuje się, że Lidl nie tylko w naszym mieście lubi budować kosztem drzew.

Działka na zamkniętym obszarze kolejowym w Głownie zakupiona przez Lidla.

Dlaczego piszę o tym bez znaku zapytania? Lidl kupił od PKP dużą działkę kolejową – na obszarze zamkniętym, na którym wolno budować jedynie infrastrukturę zw. z kolejnictwem. Nawet działki prywatne, sąsiadujące z koleją podlegają wielu obostrzeniom, w tym dot. obronności. Jak widać, nie było to przeszkodą.

Działka ta jest w większości pokryta drzewami w różnym wieku, co kompletnie nie przeszkadzało sieci handlowej, choć doskonale wie, jakie są obostrzenia dla marketów i jakie powodują skutki w zadrzewieniach. Sąsiaduje z zabytkowymi, wpisanymi do ewidencji budynkami kolejowymi. Ma trudną obsługę – jedynie od ul. Zabrzeżniańskiej (4KDZ) i od strony pasa kolejowego. Działka ta jest w planie miejscowym przeznaczona pod usługi na podstawie przepisów odrębnych. Plan nakazuje m. in. dachy dwu- lub wielospadowe i liczy ilość miejsc postojowych – to one przesądzą o losie większości drzew – w sposób wskazujący na wiele usług skupionych w jednym miejscu, nie market. Jednak wg mojej wiedzy uzyskanie pozwolenia na budowę musiało być poprzedzone wyłączeniem z zamkniętych terenów kolejowych.

Wg „wieści gminnej”, gmina zachowała się bardzo odpowiedzialnie, proponując zamianę działek na miejską bez tak dużej ilości drzew. Inwestor jednak odmówił, zależało mu bowiem na bliskości dworca kolejowego. Starostwo Powiatowe w Zgierzu, jak informuje lokalna gazeta Łowiczanin, wydało pozwolenie na budowę… Inwestor karczuje już młode drzewa, póki co nie zabrał się za wymagające zezwolenia. Sąsiedzi chyba nie zdają sobie sprawy, jak na funkcjonowanie ich działek wpłynie takie sąsiedztwo – z dużym ruchem, hałasem i nocnym oświetleniem. Czy sala bankietowa nie ucierpi na zmianie charakteru sąsiedztwa?

Mieszkańcy (nieliczni, jak to w mniejszym mieście) usiłują ustalić, jak doszło do wyłączenia działki z obszaru objętego ograniczeniami zabudowy, sprawdzają, czy wszystkie procedury były prawidłowo przeprowadzone. Chcą uratować choć drzewa rosnące przy granicy pasa drogowego i granicach sąsiednich działek. Reszta z utęsknieniem czeka na zakupy w nowym markecie. W takim miejscu.

Jedyne niezadrzewione miejsce na działce. Fot. osoby interweniującej

Myślę, że warto wiedzieć, jaką cenę płacimy za budowę kolejnego marketu tej sieci. Mieszkacie w Głownie i drzewa są dla Was ważne? Macie wiedzę prawną, która mogłaby pomóc? Wesprzyjcie osoby, które chcą ocalić te drzewa. Niech nie zostają z tym same. Napiszcie do mnie – dyzury@mapadrzewlodzi.pl, z przyjemnością przekażę kontakt.

Czy już otrzymujecie nasz newsletter?

Co w drzewach piszczy

Nie sprzedajcie wszystkich chynchów!

Polityka sprzedażowa Łodzi jest dość dyskusyjna pod kątem ochrony przyrody. Mimo pewnego uszczelnienia po protestach typowania terenów do sprzedaży i wprowadzenia informacji o drzewach na sprzedawanej działce, nadal na stole radnych lądują projekty uchwał zezwalających na sprzedaż w przetargu terenów zadrzewionych. Poza jakąkolwiek kontrolą jest zbywanie nieruchomości wycenionych 1 mln zł lub położonych na terenie objętym mpzp. Rada Miasta Łodzi mimo przepisu art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, wymieniającym sprzedaż mienia jako niezbywalną kompetencję rady gminy przekazała te decyzje Prezydentowi Miasta Łodzi.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Kilińskiego 95 – co w papierach

Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ udostępnił mi na wniosek o dostęp do informacji publicznej dokumenty dotyczące postępowań o usunięcie drzew z działki sprzedanej firmie deweloperskiej Westminster. We wniosku pytałam także o przebieg rozmów władz miejskich i urzędników z inwestorem, o czym zapewniał wiceprezydent Pustelnik. Odmówiono mi informacji o podjętych przez władze rozmowach, nie dowiemy się więc, czy przyniosły one efekt.

Z otrzymanych dokumentów dowiemy się jednak, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbył oględziny drzew i na ich podstawie odmówił zezwolenia na usunięcie 22 z 25 drzew, wskazując na ich dobry stan i zaznaczając potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy

Dajmy drzewom prawo

W grudniu informowałam w poście Lex Szyszko rośnie w siłę o kolejnym zagrożeniu dla drzew ze strony parlamentu. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych przeszedł już przez komisję sejmową, Sejm i został skierowany do Senatu z datą 26 stycznia 2023. Jest jednak drobne pocieszenie – z ustawy zostało wykreślone zwiększenie obwodów drzew, które można wycinać bez uzyskania zezwolenia urzędu oraz skrócenie terminów rozpatrywania wniosków. Z opiniami na temat projektu można zapoznać się na stronie sejmowej. Wygląda na to, że największe zagrożenie zostało zażegnane, i oby tak zostało po przejściu przez Senat.

To my musimy zmienić prawo

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki

Kilińskiego 95 – głos radnych :)

Aktualizacja – zwieramy szyki!

  • Społeczni Opiekunowie Drzew będą występować na prawach strony w postępowaniu dot. drzew na działce f-my Westminster. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by drzewa zostały zachowane.
  • Dziś Rada Miejska przyjęła uchwałę stanowiskową. Doceniam, że radni z klubu prezydenckiego odważyli się wskazać w autopoprawce, co może zrobić prezydentka Hanna Zdanowska, by ratować sytuację, skoro uparła się by sprzedać teren mimo wejścia w życie Lex Deweloper.
Czytaj dalej →