Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Jak pozbywamy się drzew. 3

Fot. Google Street View

Otrzymałam wczoraj odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący inwestycji przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 44. Niestety możemy spodziewać się w najbliższym czasie dźwięku pił i straty 26 (!) drzew. Większości z nich już nie ma.

Studium wskazuje obszar Starego Polesia jako jeden z terenów o ogromnym deficycie zieleni, zwłaszcza zieleni wysokiej, a analizy pokazują, że osoby tu mieszkające mają bardzo utrudniony dostęp do terenów zieleni. By nieco naprawić sytuację planami miejscowymi i miejskimi inwestycjami, został opracowany program Zielone Polesie. Program operacyjny skupia się na ulicach i placu Barlickiego jako głównych miejscach lokowania zieleni, ale mówi też o „wykupach gruntów pod realizację parków, ciągów pieszych, nowej zabudowy jednorodzinnej, itd.” Niestety silnie zadrzewiona działka prywatna , o której mowa, nie została przeznaczona do wykupienia na teren zieleni publicznej.

Czytaj dalej →