Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki

Jaki rynek Uniejowa?

Rynek w Uniejowie fot. uniejów.gotopoland.eu

Od kilku dni staram się doradzać mieszkańcom Uniejowa, zatroskanym o los drzew przy planowanym do „rewitalizacji” zabytkowym rynku. Władze miasta zaprosiły mieszkańców na prezentację projektu, ale nie ogłosiły w tej sprawie konsultacji społecznych ani nie uruchomiły nawet jakiekolwiek formy zgłaszania uwag ani możliwości zapoznania się z projektem przez osoby, które nie mogły być obecne na prezentacji. Po ogólnopolskich fatalnych doświadczeniach z przebudowami miejskich historycznych placów, trudno dziwić się obawom uniejowianek i uniejowian.

Czytaj dalej →