Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Kilińskiego 95 – co w papierach

Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego UMŁ udostępnił mi na wniosek o dostęp do informacji publicznej dokumenty dotyczące postępowań o usunięcie drzew z działki sprzedanej firmie deweloperskiej Westminster. We wniosku pytałam także o przebieg rozmów władz miejskich i urzędników z inwestorem, o czym zapewniał wiceprezydent Pustelnik. Odmówiono mi informacji o podjętych przez władze rozmowach, nie dowiemy się więc, czy przyniosły one efekt.

Z otrzymanych dokumentów dowiemy się jednak, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbył oględziny drzew i na ich podstawie odmówił zezwolenia na usunięcie 22 z 25 drzew, wskazując na ich dobry stan i zaznaczając potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej →