Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego niekłopotliwego newslettera. Otrzymasz w nim maksimum RAZ W TYGODNIU:

 • kolejne „pigułki” ze skróconymi informacjami, jak interweniować, gdy drzewu dzieje się krzywda
 • informację o nowych wpisach na blogu
 • terminy najbliższych dyżurów doradczyni
 • informację o nowych wzorach dokumentów potrzebnych obrońcy drzew
 • powiadomienie o spacerach i spotkaniach Społecznych Opiekunów Drzew
 • informację o petycjach, protestach i inicjatywach dotyczących łódzkich drzew
 • informację o podjętych w wyniku zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców działaniach
 • przegląd artykułów prasowych o łódzkich i nie tylko łódzkich drzewach.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach bloga i newslettera jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani działające w Miejscu Spotkań – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, 90-749, Łódź

KRS 0000448145, NIP 7272788402, REGON 101549015

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH

biuro@spoleczniezaangazowani.pl

tel. +48 508 388 840

CEL PRZECHOWYWANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Dane będą przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi na pytania przekazane Stowarzyszeniu przez kontakt mailowy, udzielenie pomocy w zgłoszonych sprawach w zakresie z Tobą uzgodnionym oraz celem utrzymywania kontaktu przez newsletter i uczestniczenia w dyskusjach w komentarzach pod tekstami bloga.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Zależnie od tematu korespondencji, dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na złożone zapytania, jak również rozwiązywania ewentualnych problemów, co skutkować winno utrzymaniem kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Administratora.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane przechowywane będą w niezbędnym zakresie uzasadnionym celami wykorzystania newslettera i kontaktu mailowego lub telefonicznego, nie krócej niż do momentu zakończenia korespondencji związanej ze zgłoszonym problemem oraz:

 • w przypadku zapytań od osób pragnących nawiązać
  współpracę – okres istnienia prawdopodobnego
  zainteresowania usługami Administratora w przyszłości,
 • w przypadku dochodzenia/obrony roszczeń – okres przedawnienia tych roszczeń,
 • w przypadku przekazania sugestii, informacji o problemach lub innych, rekomendacji lub podobnych zagadnień – do czasu pełnego zakończenia realizacji zgłoszenia.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Dodatkowo ma Pan/-i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli w Pana/-i ocenie Pana/-i osobowe są przetwarzane niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

PROFILOWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
W związku z wniesionym zapytaniem Pana/-i dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT i hostingu Administratora.

DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usługi newslettera lub uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgłoszenie problemu czy prośby o kontakt (adres e-mail). Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkowała niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane
przez Ciebie zapytanie. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przyjmujesz do wiadomości, że skierowane zapytanie pozostanie bez odpowiedzi.