Co w drzewach piszczy

Będzie nowy dyrektor ZZM?

Każdy, kto w naszym mieście działa społecznie na rzecz przestrzeni publicznych, zieleni i drzew wie, jak ważny jest dobry kontakt z zarządem zieleni i jak wiele zależy od organizacji pracy w tej jednostce samorządowej. Kluczową postacią nie jest w ZZM ogrodnik miasta – funkcja absolutnie zmarginalizowana przez władze – lecz dyrektor. Od tego, na ile stanowczą, przekonującą i kompetentną jest osobą zależy pozycja w urzędzie, posłuch u władz i pracowników, a w efekcie stan zieleni w mieście. Statut określający kompetencje ZZM nie jest bowiem dany raz na zawsze i od autorytetu osoby zarządzającej zależy często, czy władze będą poważnie traktować zieleń w mieście. Ile na nią poświęcą uwagi i pieniędzy. Jak było dotąd, wiemy…

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Warto wiedzieć

Czy taki chodnik będzie hitem?

Fot. ze strony firmy Green City Life

Wspominałam już na blogu o chodnikach podwieszanych, pozwalających ograniczyć uszkadzanie korzeni drzew czy budować chodniki nad rowami bez ich betonowania. Do tej pory każde miasto czy inwestor, który zechciał zbudować taki chodnik, musiał zamawiać indywidualnie opracowaną konstrukcję z jednostkowo dobranymi, raz lepiej, raz gorzej – jak przy budowie drogi dla rowerów w Białymstoku) elementami np. fundamentami. Urzędnicy boją się takich projektów. Ale mimo to, rozwiązanie zaczęło być brane pod uwagę jako opcjonalna technologia.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Uncategorized

Zaskarżymy PUL

Lasy sapskie. Fot. Andrzej Janiak

W listopadzie 2024 mają wejść w życie przepisy zmieniające procedury opracowania Planów Urządzenia Lasów i wprowadzające możliwość zaskarżenia przyjętego PUL. Do tej pory LP nie miały nawet obowiązku konsultowania PUL z obywatelami ani z organizacjami pozarządowymi. A w momencie podpisania PUL przez ministra, nie było prawnej możliwości zmiany dokumentu przyjętego na aż 10 lat! Organizacje przyrodnicze usiłowały zablokować przez sądami administracyjnymi m. in. wycinkę najcenniejszych drzew Puszczy Białowieskiej.

Nie jest to inicjatywa Lasów Państwowych, lecz realizacja wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (z dnia 2 marca 2023 r. C-432/21 i z dnia 17 kwietnia 2018 r. sprawa C- 441/17). TSUE wskazał niezgodność polskiego prawa z unijnymi przepisami w zakresie braku procedur poddania sądowej kontroli zarówno opracowywanych, jak i funkcjonujących planów gospodarowania lasami.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Uncategorized

Kolejne parkolaski :)

Teren przy Arktycznej. Fot. Google Maps

3 lipca Rada Miejska w Łodzi przyjęła dwie kolejne uchwały ustanawiające parki o charakterze leśnym, a raczej naturalnym – na Radogoszczu i Park Leśny na Stokach. Tym samym Łódź ma już 16 chronionych w ten sposób terenów rekreacyjnych wykorzystujących istniejące zadrzewienia, bez zbędnych alejek, oświetlenia, z naturą jako „inspirującym placem zabaw”. Łącznie miejsca o takim charakterze w Łodzi to już ok. 150 ha parkolasków.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Uncategorized, Warto wiedzieć

Kontakt do lasu :)

Idą zmiany w Lasach Państwowych 🙂 Pod koniec marca 2024 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi dostrzegła konieczność zatrudnienia osoby odpowiadającej za dialog społeczny. Konsultantem ds. komunikacji społecznej został Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania Maciej Siembor (tel. 667 211 734, e-mail: maciej.siembor@lodz.lasy.gov.pl).

Pan konsultant odbiera telefon 🙂 Pozwoliłam sobie zadzwonić z pytaniem o procesy toczące się w LP, mające na celu ograniczenie gospodarki leśnej w okolicach Łodzi.

  • Lasy społeczne – nie został jeszcze powołany 12-osobowy zespół, który będzie pracował nad listą propozycji wskazanych przez nadleśnictwa i nad zasadami ograniczenia eksploatacji odrębnie dla każdego z nich; skład zespołu wskaże Minister Klimatu i Środowiska, nie przewidziano udziału przedstawicieli społeczności lokalnych
  • moratorium na wycinkę drzew w 9 kompleksach leśnych w Polsce zostało przedłużone – zajmuje się nim wyłącznie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, dyrekcje regionalne nie biorą udziału w ustaleniach
  • RDLP w Łodzi typuje obecnie najcenniejsze przyrodniczo fragmenty obszarów leśnych w województwie; ok. 30% lasów w zarządzie LP w naszym regionie spełnia kryteria kwalifikujące do wyłączenia z intensywnej gospodarki leśnej czyli wyrębów i zalesień gospodarczych; są to głównie siedliska wilgotne, torfowiska i ostoje gatunków chronionych
  • obecnie trwają prace nad planami urządzenia lasów (PUL) dla nadleśnictwa w Kutnie.

Mimo niewielkiej ilości obszarów lasów w naszym województwie, we władaniu lokalnej dyrekcji LP jest więcej rezerwatów niż wynosi krajowa średnia. Uwaga – podział administracyjny kraju na województwa i na regiony Lasów Państwowych nie pokrywają się! To samo dotyczy granic gmin i nadleśnictw. Poniżej mapa dla ułatwienia.

Tym bardziej cieszy, że tak dużo fragmentów lasów mogłoby być objęte dodatkową ochroną. Oczywiście wszystko będzie zależało od wypracowanych zasad ograniczenia ingerencji człowieka na tych terenach. Będziemy śledzić przygotowania dla lasów wokół Łodzi.

Dla zainteresowanych – kontakt do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Co w drzewach piszczy, Uncategorized, Warto wiedzieć

Czy damy drzewom prawo?

W lutym ubiegłego roku miałam okazję dyskutować w gronie eksperckich organizacji i specjalistów o koniecznych zmianach prawnych, by ochrona drzew w Polsce przestała być udawana. Organizatorem spotkania „Dajmy drzewom prawo” prawie 300 inicjatyw z całej Polski była Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia, która przygotowywała propozycje od kilku lat. Od tego czasu coś drgnęło w polityce i pomału zmienia się podejście do tematu ochrony drzew.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Uncategorized

Premiera bałuckiego przewodnika

fot. z fb Mapy Drzew Łodzi

W ten piątek, 21 czerwca zadebiutował „Przewodnik po drzewach Starych Bałut” autorstwa Małgorzaty Godlewskiej, Justyny Zajączkowskiej i Szymona Iwanowskiego czyli zgranej ekipy Mapy Drzew Łodzi. Publikacja jest „nagrodą” dla inwentaryzatorów z tej dzielnicy za największe zaangażowanie w wypełnianie treścią – opisanymi drzewami – społecznej inwentaryzacji drzew.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki, Uncategorized

A jednak park :)

Fot. Google aut. Michał

Ul. Podchorążych w Łodzi, popularna lokalizacja nowej zabudowy jednorodzinnej na Złotnie, w ostatnich latach przechodziła metamorfozę. Poza tradycyjną presją inwestycji mieszkaniowych na tereny zieleni i zadrzewień, miasto chciało dołożyć swoją cegiełkę do zmniejszenia ilości zieleni. W 2019 i 2020 gruntowy fragment ulicy był utwardzany i, jak to u nas jest regułą, projekt przewidywał wycięcie kilkudziesięciu przydrożnych drzew. A mieszkańcy dowiedzieli się o tym, gdy drogowcy weszli na plac budowy 🙁 Dzięki buntowi lokalnej społeczności wspartemu przez organizacje pozarządowe i łódzkich Zielonych, 53 drzewa ocalały i dziś cieszą oczy.

Fot. Jan Worpus-Budziejewski z fb Społecznych Opiekunów Drzew
Czytaj dalej →