Dobre praktyki/złe uczynki

Ważna kartka na drzewie :)

Od nasilenia protestów ws. wycinek drzew w 2017 i 2018 roku, władze miejskie podjęły decyzję o informowaniu o zamiarze usunięcia drzewa na miejskich terenach „na drzewie”. Niestety nie obejmuje to analogicznych ogłoszeń „na miejscu” w przypadku drzew prywatnych – ale też nasze prawo nie przewiduje takiego obowiązku ani możliwości wejścia na prywatny teren by zawiesić informację. Wcześniej łodzianki i łodzianie sprzeciwili się takim planom m. in. na ul. Zelwerowicza, przy przebudowie ul. Śmigłego-Rydza, przy ul. Wierzbowej, Kopernika i w wielu innych miejscach. Na kartkach zwiastujących wycinkę pojawiały się też informacje, gdzie można zapoznać się z pełną decyzją zezwalającą na wycięcie drzewa i jak kontaktować się w przypadku pytań (w domyśle – i zastrzeżeń).

Jest to bardzo ważna praktyka – dobra praktyka, choć wolelibyśmy nigdzie nie widywać takich kartek. Daje bowiem szansę na szybkie zorientowanie się, że drzewo za naszym oknem może za moment zniknąć z ulicy, placu, podwórka. I daje nam szansę, by szybko zareagować – zwołać sąsiadów, napisać petycję, wyrazić sprzeciw. Dzięki takim kartkom uratowaliśmy już, my, mieszkanki i mieszkańcy, przed ogołoceniem sporo tak ważnych dla nas miejsc.

Na zdjęciu informacja przypięta jeszcze pinezkami – obecnie mają one być mocowane bez naruszania struktury drzewa – co też warto odnotować.

fot. Urszula Niziołek-Janiak

Strona ZZM z wydanymi decyzjami nadal działa – pamiętajmy jednak, że wykaz dotyczy jedynie terenów będących własnością miasta lub w trwałym zarządzie miasta i jego jednostek. Jej plusem jest, że znajdują się tam także decyzje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zabytkowych terenów w rękach miasta, których bez wystąpienia z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej nigdzie nie znajdziemy.

I tak wrócimy się do władz miasta o to, by informacje były podawane w momencie występowania do właściwego urzędu o zezwolenie na usunięcie drzewa, a nie gdy zezwolenie zostało już wydane. Da to możliwość wniesienia wcześniejszego sprzeciwu, przedstawienia argumentów za zachowaniem drzewa. Zawsze przecież można coś zrobić lepiej, prawda?