Co w drzewach piszczy, Dobre praktyki/złe uczynki

Standardy dla drzew w Bydgoszczy :)

Kolejne miasto dołącza do grona samorządów posiadających szczegółowe standardy dla drzew. tak naprawdę bydgoski dokument dotyczy nie tylko dla drzew, ale w ogóle kształtowania zieleni i opieki nad zielenią miejską. Mają pełnić także rolę poradnika dla osób prywatnych i inwestorów, budujących w tym mieście.

Bydgoskie Standardy Zieleni. Rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania
miejskiej zieleni w wyniku wielu miesięcy pracy Zespołu ds. zieleni – pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy, jednostek miejskich, środowiska naukowego zajmującego się kwestiami zieleni, organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkanek i mieszkańców. Merytorycznie czuwała nad projektem dr hab. Edyta Szeryńska-Rosłon, prezeska Federacji Arborystów Polskich. warto przeczytać go w całości.

Już na obecnym etapie jest to w mojej opinii bardzo dobry dokument, traktujący temat całościowo – wskazane w nim są nawet działania edukacyjne dot. drzew i zieleni, w tym utworzenie sieci miejskich edukatorów – inicjatywy społecznej, której ukonstytuowanie i funkcjonowanie są niezależne od Miasta, ale może kooperować z Miastem na rzecz skutecznej ochrony przyrody i zieleni miejskiej. Wypisz, wymaluj Społeczni Opiekunowie Drzew, w Łodzi systemowo lekceważeni.

Na co m.in, zwróciłam uwagę przy lekturze?

  • Standardy bydgoskie są z pewnością dużo bardziej zrozumiałe od łódzkich i będą łatiwejsze do egzekwowania.
  • Wskazują konkretne obowiązki uczestników procesu budowlanego i wymagane sposoby ochrony drzew przy inwestycjach oraz wprowadza obowiązek ustalania odpowiedzialności finansowej za drzewa na terenie budowy. Nie odwołuje się do konieczności wykonywania każdorazowo odrębnych opracowań, niedostępnym mieszkańcom kontrolującym prace. Jest więc prostszy do egzekwowania.
  • Odnoszą się do sposobu integracji zieleni z architekturą oraz do konkretnych miejsc ważnych w krajobrazie Bydgoszczy
  • Opisują wprost obowiązki w opiece nad drzewami starymi i nowymi nasadzeniami.
  • Wprowadzają kryteria wyliczania nasadzeń kompensacyjnych – jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, o którym wiem.
  • Wprowadzają wzór na ich wyliczanie. NZ = n * Wk * L (NZ to liczba nasadzeń zastępczych drzew, współczynnikami korygującymi są: n – liczba podstawowa drzew w ramach nasadzeń zastępczych uzależniona od cech gatunkowych i obwodu pnia na wys. 130 cm usuwanego drzewa w zakresie punktowym od 1 do 10, Wk – wartość kulturowa/ krajobrazowa lub stan zachowania rośliny określona jako współczynniki: 0,3; 0,6; 1, L – lokalizacja drzewa określona jako współczynnik 0,8 i 1).
  • Reguluje używanie dmuchaw
  • Mówi o poprawie warunków glebowych i zabiegach leczniczych.
  • Opisuje zasady utrzymania zieleni w zależności od pór roku.

Do 10 grudnia trwają konsultacje projektu, zachęcam bydgoszczanki i bydgoszczan do zabrania w nich konstruktywnego głosu.