Jak ratować drzewo, Uncategorized, Warto wiedzieć

„Liczą się skrawki”

Fot. z profilu W imieniu zwierząt i przyrody - głosem adwokatki

My, obrońcy drzew z całej Polski jesteśmy już przyzwyczajeni do wyrzynania drzew pod inwestycje drogowe za pomocą wszechmocnego ZRID-u – czyli specustawy drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. ZRID może łamać plany miejscowe (co ma tu znaczenie!), a nawet ochronę zabytków. Jedna za drugą padają ocieniające drogi aleje przydrożne, często by bezmyślnie zbudować ich kosztem… ekologiczną drogę dla rowerów. Skrawek po skrawku okrawa się zasoby przyrodnicze Polski w imię budowy dróg. Z takich skrawków wychodzą miliony wyciętych drzew i zniszczonych siedlisk.

Sporadyczne są przypadki refleksji ze strony samorządów, że można inaczej. Bardzo rzadko udaje się zatrzymać amok rozpędzonej dofinansowaniem inwestycji. Tym razem jednak trafiła kosa na kamień. A dokładniej – w łódzkim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym magistrat Sieradza trafił na mecenaskę Karolinę Kuszlewicz (polecam lekturę jej bloga!). I jest to dla nas, obrońców drzew, bardzo dobra wiadomość.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Warto wiedzieć

Jak inwentaryzuje UMŁ

Po 4 miesiącach działania Mapy Drzew Łodzi w naszej aplikacji jest już 57.562 zinwentaryzowanych drzew. W grudniu było to 48.657 drzew. Z ciekawości zapytałam wtedy, jak radzi sobie z tym Urząd Miasta Łodzi, którego mapa Zieleń na terenie Łodzi robi wrażenie, ale obejmuje głównie centrum miasta i zawiera tak naprawdę bardzo skromną ilość roślin opisanych. Wydawało mi się niemożliwe, by postępy były tak mało widoczne.

Czytaj dalej →
Dobre praktyki/złe uczynki, Warto wiedzieć

Oborniki Śl. chronią korzenie :)

Wielokrotnie pisałam o zniszczeniach korzeni drzew przy zwykłej przebudowie chodnika podczas tzw. korytowania – tak stało się np. przy ul. Rewolucji, ale też na setkach innych łódzkich ulic. Wstawienie wysokich obrzeży stabilizujących płyty chodnikowe i wymiana podbudowy chodnika do samych pni drzew powoduje pozbawienie rośliny dużej części korzeni odpowiadających za pobieranie wody, a często też za stabilizowanie jej w gruncie. Drzewa przyuliczne padają ofiarami nawet najzwyklejszych remontów – albo przeznacza się je do wycinki, by nie zawężać odcinkowo chodnika (choć są możliwe odstępstwa), albo uszkadza. Projektanci niby mają obowiązek minimalizowania szkód dla środowiska, w praktyce bez interwencji mieszkańców jest to słabo kontrolowane i egzekwowane.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Drzewa w Prawie Budowlanym. 1

Jedno ze stwierdzeń z ust doświadczonego biegłego sądowego, które najbardziej mnie zaskoczyły na szkoleniu – „Projekt budowlany może być nielegalny. Gdy się przyjrzeć, 100% projektów jest nielegalnych pod kątem ochrony środowiska. I to także przepisów zawartych w Prawie Budowlanym”. Czy taki projekt powinien zostać zaakceptowany i mieć wydane pozwolenie na budowę? Nie. To zerknijmy, czemu.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Drzewa w Prawie Ochrony Środowiska

Fot. Urszula Niziołek-Janiak

Dziś dalszy ciąg wiedzy ze szkolenia Federacji Arborystów Polskich.

Na początek dziwne pytanie – co to jest drzewo? Od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy drzewa będą chronione w całości i czy będą chronione jako element środowiska. W ustawie o ochronie przyrody próżno szukać definicji drzewa, nie ma jej także w innych ustawach. Urzędnicy i służby często uznają, że drzewa są zdefiniowane tylko pośrednio, poprzez wymienione w przepisach ich elementy – stąd bierze się lekceważenie niszczenia korzeni drzew przez parkujące pojazdy, jakby drzewa nie były roślinnością i do przetrwania nie potrzebowały korzeni. Jest to błędna, choć powszechna interpretacja. Póki bowiem nie ma prawnej definicji, należy przy interpretacji przepisów odwołać się do wiedzy eksperckiej, a dla botaników czy dendrologów jest oczywiste, że drzewo jako roślina bez bryły korzeniowej nie istnieje, że jej zniszczenie oznacza śmierć. Gdy jest więc mowa w przepisach o drzewie, oznacza to całą roślinę, wszystkie jej elementy.

Czytaj dalej →
Warto wiedzieć

Drzewa a obowiązki urzędników

Często słyszymy z ust urzędników „Obowiązuje mnie jedna ustawa przy wydawaniu decyzji”. Tak twierdzi np. Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ – „Pracujemy tylko na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zapominają o Ustawie o pracownikach samorządowych, która reguluje nie tylko ich zatrudnianie i wynagrodzenie, ale i obowiązki. Oczywiście w tym akcie prawnym nie znajdziemy słowa „drzewo”. Ale określa on, jak ma wykonywać pracę urzędnik samorządowy. Warto się temu przyjrzeć.

Czytaj dalej →
Warto wiedzieć

„Park” z nazwy i media

Fot. GoogleMaps

Tym razem nie o Łodzi. Miasta województwa śląskiego zawsze słynęły z ogromnej ilości zieleni, Katowice do dziś są najbardziej zadrzewionym spośród dużych i wielkich miast w Polsce. Przy budynkach przemysłowych powstawały często ogromne tereny zakładowych parków. Był to ich obowiązek, by chronić mieszkańców przez negatywnym wpływem prowadzonej przez zakłady działalności. Jeden z takich parków był przy Hucie Szkła Zawiercie. W 1998 r. państwowa firma stała się spółką akcyjną, w 2009 r. trafiła w ręce prywatnych inwestorów. W 2016 roku spółka ogłosiła upadłość. Przychylne deweloperom władze Zawiercia zmieniły mpzp, teren zieleni formalnie parkowej przeznaczając pod zabudowę wielorodzinną. Majątek przedsiębiorstwa trafił do sprzedaży w kawałkach, na działkach do hucie pojawiają się kolejne osiedla deweloperskie – jak Nova Huta Zawiercie i… Park Paderewskiego.

Czytaj dalej →
Warto wiedzieć

Co ma chodnik do drzew?

Jak donosi portal Miasto 2077, norwescy projektanci z pracowni Snøhetta zaproponowali nowe elementy betonowe na nawierzchnie chodników, które jednocześnie są wygodne do chodzenia, trwałe i są w stanie wchłonąć 28% opadów, licząc na metr kwadratowy. Mają dwie kompatybilne ze sobą wielkości blokujące się ze sobą specjalnymi wypustkami, co pozwala stosować je w miejscach o dużym i mniejszym natężeniu ruchu. Spore przestrzenie pomiędzy płytami można obsiać lub pozostawić do naturalnego zarośnięcia (co zresztą preferują pragmatyczni Skandynawowie). Płyty są układane na podbudowie z kruszywa. Co to ma wspólnego z drzewami?

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Drzewa w Konstytucji RP

fot. Urszula Niziołek-Janiak

Podczas dyskusji o ochronie drzew często spotykamy się ze stanowczym twierdzeniem, że reguluje to wyłącznie Ustawa o ochronie przyrody. Nie jest to prawda i nie może być to prawda, bo ochrona byłaby mocno okrojona np. w postępowaniach dotyczących decyzji budowlanych. Jest sporo aktów prawnych, których stosowanie powinno chronić drzewa, ale sami urzędnicy skrzętnie je przemilczają. Pominięcie tego aspektu przez urzędy powoduje ogromne straty w naszym otoczeniu, a w nas – obrońcach drzew – buduje poczucie kompletnego braku wpływu urzędników na przestrzeń miasta.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Eksperci o ochronie korzeni

Staram się dużo czytać na temat ochrony drzew, zarówno z zakresu prawa, jak i doświadczeń specjalistów dbających o drzewa. Świetnym źródłem są opracowania Federacji Arborystów Polskich, ponieważ działają w nich nie tylko praktycy, ale też rzeczoznawcy sądowi, zaznajomieni z przyczynami sporów o drzewa. Dziś chciałam polecić jedno z nich osobom, które chcą wiedzieć więcej o metodach ochrony korzeni – temacie o tyle trudnym, że w ustawie o ochronie przyrody… drzewa nie mają korzeni! I dlatego tak trudno nam, drzewolubom, wyegzekwować zadbanie o korzenie drzew przy większości robót budowlanych i drogowych.

Czytaj dalej →